Geneza 46:1-34

  • Iacob și familia lui se mută în Egipt (1-7)

  • Numele celor care s-au mutat în Egipt (8-27)

  • Iosif se întâlnește cu Iacob la Gosen (28-34)

46  Astfel, Israel a luat tot ce avea* și a plecat. Când a ajuns la Beer-Șeba,+ el i-a adus jertfe Dumnezeului tatălui său, Isaac.+  Atunci Dumnezeu i-a vorbit lui Israel noaptea într-o viziune și i-a zis: „Iacob, Iacob!”, iar el a răspuns: „Iată-mă!”.  El a zis: „Eu sunt adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău.+ Nu te teme să cobori în Egipt, căci acolo voi face din tine o națiune mare.+  Eu însumi voi coborî cu tine în Egipt și eu însumi te voi și aduce înapoi de acolo,+ iar Iosif îți va închide ochii cu mâna lui”.+  Apoi Iacob a plecat din Beer-Șeba. Fiii lui Israel i-au dus pe Iacob, tatăl lor, și pe copiii și pe soțiile lor cu carele pe care le trimisese faraonul ca să-i ia.  Și au luat cu ei și turmele și bunurile pe care le strânseseră în țara Canaanului. Astfel, Iacob și toți urmașii lui au venit în Egipt.  I-a adus cu el în Egipt pe fiii lui și pe nepoții lui, pe fiicele lui și pe nepoatele lui, da, pe toți urmașii lui.  Acestea sunt numele fiilor lui Israel, ale fiilor lui Iacob, care au venit în Egipt:+ întâiul născut al lui Iacob a fost Ruben.+  Fiii lui Ruben au fost Hanoc, Palu, Hețron și Carmi.+ 10  Fiii lui Simeon+ au fost Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin, Țohar și Șaul,+ fiul unei canaanite. 11  Fiii lui Levi+ au fost Gherșon, Chehat și Merari.+ 12  Fiii lui Iuda+ au fost Er, Onan, Șelah,+ Pereț+ și Zerah.+ Însă Er și Onan au murit în țara Canaanului.+ Fiii lui Pereț au fost Hețron și Hamul.+ 13  Fiii lui Isahar au fost Tola, Puva, Iob și Șimron.+ 14  Fiii lui Zabulon+ au fost Sered, Elon și Iahleel.+ 15  Aceștia sunt fiii* Leei, pe care i i-a născut lui Iacob în Padan-Aram; ea a născut-o și pe Dina,+ fiica lui. Toți urmașii* lui și ai Leei au fost 33 la număr. 16  Fiii lui Gad+ au fost Țifion, Haghi, Șuni, Ețbon, Eri, Arodi și Areli.+ 17  Fiii lui Așer+ au fost Imna, Ișva, Ișvi și Beria, iar sora lor a fost Serah. Fiii lui Beria au fost Heber și Malchiel.+ 18  Aceștia sunt fiii* Zilpei,+ pe care Laban i-a dat-o fiicei sale Lea. Urmașii lui Iacob și ai Zilpei au fost 16* la număr. 19  Fiii Rahelei, soția lui Iacob, au fost Iosif+ și Beniamin.+ 20  Lui Iosif i s-au născut în țara Egiptului Manase+ și Efraim;+ i i-a născut Asenat,+ fiica lui Potifera, preotul din On*. 21  Fiii lui Beniamin+ au fost Bela, Becher, Așbel, Ghera,+ Naaman, Ehi, Roș, Mupim, Hupim+ și Ard.+ 22  Fiii* lui Iacob și ai Rahelei au fost 14* la număr. 23  Fiul* lui Dan+ a fost Hușim.+ 24  Fiii lui Neftali+ au fost Iahțeel, Guni, Iețer și Șilem.+ 25  Aceștia sunt fiii* Bilhei, pe care Laban i-a dat-o fiicei sale Rahela. Urmașii lui Iacob și ai Bilhei au fost 7* la număr. 26  Toți cei* care i s-au născut lui Iacob și au mers cu el în Egipt, în afară de soțiile fiilor lui Iacob, au fost 66.+ 27  Lui Iosif i s-au născut în Egipt doi fii*. Toți cei* din casa lui Iacob care au intrat în Egipt au fost 70.+ 28  Iacob l-a trimis pe Iuda+ înaintea lui să-i spună lui Iosif că era în drum spre Gosen. Când ei au intrat în ținutul Gosen,+ 29  Iosif și-a pregătit carul și s-a dus în întâmpinarea tatălui său, Israel, la Gosen. Când l-a văzut, l-a îmbrățișat* imediat și a plâns mult timp*. 30  Apoi Israel i-a zis lui Iosif: „Acum pot să mor, pentru că te-am văzut și știu că ești în viață!”. 31  Iosif le-a zis atunci fraților săi și celor din casa tatălui său: „Voi urca să-l înștiințez pe faraon:+ «Frații mei și cei din casa tatălui meu, care erau în țara Canaanului, au venit la mine.+ 32  Bărbații aceștia sunt păstori+ și cresc animale.+ Ei și-au adus aici turmele, cirezile și tot ce au».+ 33  Când faraonul vă va chema și vă va întreba: «Care este ocupația voastră?», 34  să spuneți: «Din tinerețe până acum, slujitorii tăi cresc animale, așa cum au făcut și strămoșii noștri»,+ ca să locuiți în ținutul Gosen,+ fiindcă păstorii sunt detestați de egipteni”.+

Note de subsol

Sau „pe toți ai lui”.
Sau „Toate sufletele fiilor și ale fiicelor”.
Sau „urmașii”.
Sau „urmașii”.
Sau „16 suflete”.
Adică Heliopolis.
Sau „Urmașii”.
Sau „14 suflete”.
Lit. „Fiii”.
Sau „7 suflete”.
Sau „urmașii”.
Sau „Toate sufletele”.
Sau „două suflete”.
Sau „Toate sufletele”.
Sau „a plâns la gâtul lui iar și iar”.
Lit. „a căzut pe gâtul lui”.