Geneza 9:1-29

  • Instrucțiuni pentru întreaga omenire (1-7)

    • Legea privitoare la sânge (4-6)

  • Legământul curcubeului (8-17)

  • Profeții despre urmașii lui Noe (18-29)

9  Dumnezeu i-a binecuvântat pe Noe și pe fiii lui și le-a zis: „Înmulțiți-vă, deveniți numeroși și umpleți pământul.+  Să continue să se teamă și să se îngrozească de voi toate viețuitoarele de pe pământ și toate păsările* cerului, tot ce se mișcă pe pământ și toți peștii mării. Acestea sunt acum în mâna voastră*.+  Toate viețuitoarele, tot ce se mișcă și are viață, să vă servească drept hrană.+ Vi le dau pe toate, așa cum v-am dat și plantele verzi.+  Numai carnea cu viața* ei, adică sângele+ ei, să n-o mâncați.+  De asemenea, voi cere socoteală pentru sângele vostru, care este viața voastră*. Voi cere socoteală oricărei viețuitoare; și voi cere socoteală oricărui om pentru viața fratelui său.+  Dacă cineva varsă sângele vreunui om, și sângele lui va fi vărsat de om,+ căci Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său.+  Iar voi înmulțiți-vă și deveniți numeroși, răspândiți-vă și umpleți pământul”.+  Apoi Dumnezeu le-a zis lui Noe și fiilor lui, care erau cu el:  „Închei acum un legământ cu voi+ și cu urmașii voștri 10  și cu orice viețuitoare* care este cu voi, păsări, animale și toate viețuitoarele de pe pământ care sunt cu voi, toate care au ieșit din arcă – cu orice viețuitoare de pe pământ.+ 11  Da, închei un legământ cu voi: Niciodată nu vor mai fi nimicite toate ființele* prin apele unui potop și niciodată nu va mai fi un potop care să distrugă pământul”.+ 12  Și Dumnezeu a adăugat: „Acesta este semnul legământului pe care îl închei cu voi și cu toate viețuitoarele* care sunt cu voi, pentru toate generațiile viitoare: 13  Pun curcubeul meu în nor și el va fi un semn al legământului dintre mine și pământ. 14  Când voi aduce un nor deasupra pământului și curcubeul va apărea în nor, 15  îmi voi aduce aminte de legământul pe care l-am încheiat cu voi și cu viețuitoarele de orice fel*, iar apele nu vor mai deveni niciodată un potop care să distrugă tot ce are viață*.+ 16  Când curcubeul va apărea în nor, îl voi vedea și îmi voi aduce aminte de legământul veșnic dintre Dumnezeu și orice ființă de orice fel* de pe pământ”. 17  Și Dumnezeu i-a repetat lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care îl închei cu toate ființele* de pe pământ”.+ 18  Fiii lui Noe, care au ieșit din arcă, au fost Sem, Ham și Iafet.+ Mai târziu, lui Ham i s-a născut Canaan.+ 19  Aceștia trei au fost fiii lui Noe și prin ei a fost populat întregul pământ.+ 20  Noe a început să cultive pământul și a plantat o vie. 21  Când a băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în cortul său. 22  Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și le-a spus celor doi frați ai lui, care erau afară. 23  Atunci Sem și Iafet au luat o mantie, au pus-o amândoi pe umeri și au intrat cu spatele. L-au acoperit pe tatăl lor stând cu fețele întoarse, astfel că nu i-au văzut goliciunea. 24  Când s-a trezit din amețeala vinului și a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai mic, 25  Noe a zis: „Blestemat să fie Canaan!+ Să fie ultimul între sclavii fraților lui!”.+ 26  Și a adăugat: „Lăudat să fie Iehova, Dumnezeul lui Sem,și Canaan să fie sclavul lui*!+ 27  Dumnezeu să-i dea un teritoriu mare lui Iafetși el să locuiască în corturile lui Sem! Canaan să-i fie sclav și lui!”. 28  Noe a mai trăit 350 de ani după Potop.+ 29  Astfel, Noe a trăit 950 de ani, apoi a murit.

Note de subsol

Termenul ebraic se referă atât la păsări, cât și la alte viețuitoare înaripate, cum ar fi insectele zburătoare.
Sau „sub autoritatea voastră”.
Sau „sufletul”.
Sau „pentru sângele sufletelor voastre”.
Sau „suflet viu”.
Lit. „toată carnea”.
Sau „sufletele vii”.
Sau „orice suflet viu de orice fel de carne”.
Lit. „toată carnea”.
Sau „orice suflet viu de orice fel de carne”.
Lit. „toată carnea”.
Adică al lui Sem.