Apocalipsis 21:1-27

  • Mosoj cielo, mosoj jallpʼawan (1-8)

    • Niña wañuy kanqachu (4)

    • “Tukuy imata mosojyachishani” (5)

  • Imaynachus Mosoj Jerusalén kasqan (9-27)

21  Rikullarqanitaj uj mosoj cielota, uj mosoj jallpʼatawan.+ Chay ñaupaj cielopis chay ñaupaj jallpʼapis chinkarisqankuña,+ mar qochapis manaña kanñachu.+  Rikullarqanitaj santo llajtata, Mosoj Jerusalenta, cielomanta Diosmantapacha uraykamushajta,+ wakichisqata qosanpaj kʼachanchasqa noviata jina.+  Chantá uyarerqani kamachina tiyanamanta uj sinchʼi parlayta nimojta: “Diospa toldonqa* runas chaupipi kashan. Payqa paykunawan khuska tiyakonqa, paykunataj paypa llajtan kanqanku. Diosmin paykunawan kanqa.+  Payqa ñawisninkumanta tukuy waqayta pichanqa,+ manañataj wañuy kanqachu,+ nitaj llakiypis, nitaj waqaypis, nitaj nanaypis.+ Chay ñaupaj kaj imasqa chinkapunña”, nispa.  Kamachina tiyanapi tiyasqa kajqa+ nerqa: “Tukuy imata mosojyachishani”,+ nispa. Nillarqataj: “Qhelqay, kay palabrasqa atienekunapaj jina kanku, cheqataj kanku”, nispa.  Niwarqataj: “¡Juntʼakunña! Noqa kani Alfataj Omegataj,* qallariytaj tukukuytaj.+ Pichus chʼakichikojmanqa yaku juturimanta* qhasilla qorisaj kausayta qoj yakuta.+  Pichus atipajqa kay imasta herencianpaj japʼenqa, noqataj Diosnin kasaj, paytaj waway kanqa.  Chaywanpis manchalis, mana creejkuna,+ millay kausayniyoj kajkuna, runata wañuchejkuna,+ khuchichakuy juchapi* purejkuna,+ layqeriosta ruwajkuna, santosta yupaychajkuna, tukuy llullaspis+ wijchʼuykusqa kanqanku ninawan azufrewan laurashaj qochaman.+ Chayqa ninakun iskay kaj wañuywan”.+  Chay qanchis angelesmanta, pikunachus qanchis fuentesta qhepa kaj qanchis castigoswan juntʼasta japʼisharqanku,+ chaykunamanta ujnenqa jamuspa niwarqa: “Jaku, rikuchimusqayki noviata, Corderoj* warminta”,+ nispa. 10  Chay angelqa espíritu santowan manchay jatun orqo pataman pusawarqa, rikuchiwarqataj santo llajta Jerusalenta, cielomanta Diosmantapacha uraykamushajta,+ 11  Diospa jatun kayninwan.+ Lliphipirisqanqa rijchʼakorqa may valorniyoj rumiman, chʼuwa cristal jina lliphipirishaj jaspe rumiman.+ 12  Jatun alto perqayoj karqa, 12 punkusniyoj. Chay punkuspeqa 12 ángeles kasharqanku, chay punkuspitaj qhelqasqa kasharqa Israelpa 12 ayllusninpa* sutisninku. 13  Inti llojsimuynejmanqa kinsa punkus karqa, norte ladomanpis* kinsa punkus, sur ladomanpis* kinsa punkus, inti yaykuynejmanpis kinsa punkusllataj.+ 14  Llajtaj perqanqa 12 cimiento rumisniyoj karqa, chaykunapitaj kasharqa 12 sutis, Corderoj 12 apostolesninpa sutisninku.+ 15  Noqawan parlajqa qorimanta caña huecata japʼisharqa, chaywan midinanpaj llajtata, punkusninta, perqantawan.+ 16  Chay llajtaqa cuadrado karqa, largonman, anchonmanpis chhikankamalla karqa. Paytaj llajtata chay caña huecawan miderqa, karqataj 2.200 kilómetros jina.* Largonwan, anchonwan, sayayninwanpis chhikankamalla karqanku. 17  Perqanta midillarqataj, chaytaj karqa 64 metros,* runaj midinanman jina, angelpa midinanman jinataj. 18  Chay perqanqa jaspe rumimanta+ ruwasqa karqa. Llajtataj chʼuwa qorimanta karqa, chʼuwa vidrioman rijchʼasqa. 19  Llajtaj perqa cimientosnenqa kʼachanchasqa kasharqa tukuy laya* valorniyoj rumiswan: ñaupaj kaj cimientoqa jaspe karqa, iskay kajtaj zafiro, kinsa kajtaj calcedonia, tawa kajtaj esmeralda, 20  phishqa kajtaj sardónica, sojta kajtaj sardio, qanchis kajtaj crisólito, pusaj kajtaj berilo, jisqʼon kajtaj topacio, chunka kajtaj crisoprasa, chunka ujniyoj kajtaj jacinto, chunka iskayniyoj kajtaj amatista. 21  Chay 12 punkuspis 12 perlas karqanku. Sapa punkoqa uj perlallamanta ruwasqa kasharqa. Llajtaj ancho callentaj chʼuwa qorimanta karqa, sutʼi vidrio jina. 22  Chay llajtapeqa mana ima templotapis rikorqanichu, Tukuy Atiyniyoj Jehová* Diosmin+ chay llajtaj templonqa, jinallataj Corderopis. 23  Chay llajtaqa mana intiwan kʼanchachikunanchu tiyan, nillataj killawanpis, Diospa jatun kaynin kʼanchaykusqanrayku,+ Corderotaj kʼanchanan kasqanrayku.+ 24  Nacionesqa chay kʼanchayninrayku purenqanku,+ jallpʼamanta reyestaj chay llajtaman apamonqanku jatun kayninkuta. 25  Punkusnenqa ni jaykʼaj wisqʼakonqachu, chaypeqa pʼunchayllaña kanqa, manañataj tutaqa kanqachu.+ 26  Chay llajtamanqa nacionespa jatun kayninkuta, jatunpaj qhawasqa kayninkutawan apamonqanku.+ 27  Chaymanqa manapuni yaykonqachu ni ima chʼichi kajpis, nitaj millay imasta ruwajkunapis chayri llullakojkunapis.+ Chaymanqa yaykonqanku pikunachus Corderoj kausay kʼuyuna libronpi* qhelqasqa kajkunalla.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “carpanqa”.
Chayri “yaku jalsurimanta”.
Chayri “Ataj Zetataj”. Alfa letraqa griego alfabetopi ñaupaj kaj letra, omega letrataj qhepa kaj letra.
Glosariopi khuchichakuy jucha nisqata leeriy.
Cordero nispaqa parlashan uj watayojmanta chayri aswan uñitamanta.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Chayri “patanejmanpis”.
Chayri “uranejmanpis”.
Griego parlaypeqa nin, “12.000 estadios”. Sapa estadioqa 185 metrosniyoj. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “144 codos”. Uj codoqa 44,5 centímetros karqa. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “tukuy rijchʼaj”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Glosariopi kʼuyuna libro nisqata leeriy.