Apocalipsis 14:1-20

  • Corderowan 144.000 kajkunawan (1-5)

  • Kinsa angelespa willayninku (6-12)

    • Uj ángel cielo chaupipi sumaj willaykunata willasharqa (6, 7)

  • Kusisqa kanku Cristoj discipulosnin kaspa wañojkunaqa (13)

  • Jallpʼamanta iskay cosechasta oqharikun (14-20)

14  Chantá rikorqani Sion+ orqo patapi Corderota*+ sayashajta, paywantaj 144.000 kasharqanku.+ Frentesninkupeqa qhelqasqa kashan paypa sutin, Tatanpa sutinpis.+  Uyarerqanitaj cielomanta uj sonayta, ashkha yakuspa* sonayninta jina, sinchʼi qhon qhonpa sonayninta jinataj. Chay uyarisqay sonayqa takejkunaj takiyninkuman rijchʼakorqa, arpasninkuta waqachispa takinku chayman.  Paykunaqa uj mosoj takiyman rijchʼakojta takishanku+ kamachina tiyanaj ñaupaqenpi, tawantin querubinespa*+ ñaupaqenkupi, ancianospa+ ñaupaqenkupipis. Chay takiytaqa mana pipis takiyta aterqachu, manachayqa chay 144.000 kajkunalla,+ pikunachus jallpʼamanta rantisqa karqanku chaykunalla.  Paykunaqa mana warmiswan chʼichichakorqankuchu, mana piwanpis puñuykorqankuchu.+ Corderoj qhepantataj rishanku mayllamanpis rejtin.+ Paykunaqa runas ukhumanta rantisqa karqanku+ ñaupaj poqoy jina+ Diospaj, Corderopajpis.  Siminkupeqa mana ima llullakuypis karqachu. Mana kʼaminastaj kanku.+  Waj angelta rikullarqanitaj cielo chaupita* phawashajta, payqa wiñay wiñaypaj sumaj willaykunata jallpʼapi tiyakojkunaman willasharqa: tukuy nacionesman, tukuy ayllusman,* tukuy laya* parlayniyojkunaman, tukuy laya runasmanpis.+  Chay angelqa jatunmanta nisharqa: “Diosta manchachikuychej, jatunchaychejtaj, juicio horan chayamusqanrayku.+ Chayrayku yupaychaychej pichus cielota, jallpʼata, mar qochata,+ yaku juturistawan* ruwarqa chayta”, nispa.  Chantá iskay kaj angelñataj nerqa: “¡Urmanña! ¡Jatun Babilonia+ urmanña!+ Payqa tukuy nacionesman ujyacherqa khuchichakuy juchata* ruwanapaj qʼoñirichej vinonta”,+ nispa.  Kinsa kaj angelñataj paykunaj qhepanta jatunmanta nerqa: “Sichus pipis chay millay phiña animalta,+ lantintawan* yupaychan, marcatataj churachikun frentenpi chayri makinpi chayqa,+ 10  paypis ujyallanqataj Diospa phiñakuyninmanta vinota, mayqenchus mana imawan chajrusqa kʼajaj phiñakuyninpa copanman jichʼasqa chayta.+ Ñakʼarichisqataj kanqa ninawan azufrewan+ ajllasqa angelespa rikunankuta, Corderoj rikunantapis. 11  Ñakʼariyninkumanta qʼoshñeqa pataman wicharenqa wiñaypaj wiñaynintinpaj.+ Pikunachus chay millay phiña animalta, lantintawan yupaychanku, pikunachus sutinpa marcantapis churachikunku chaykunaqa, tuta pʼunchay mana samarispa ñakʼarenqanku.+ 12  Chayrayku Diospaj tʼaqasqa kajkunaqa aguantananku tiyan,*+ pikunachus Diospa kamachisqasninta kasukunku, Jesuspi creesqankumantataj sinchʼita japʼikunku chaykuna”.+ 13  Chantá cielomanta uj parlayta uyarerqani nimojta: “Kayta qhelqay: ‘Kusisqa kanku pikunachus kunanmantapacha Señorpa discipulosnin* kaspa wañojkunaqa.+ Arí, espíritu santoqa nin sinchʼi llankʼayninkumanta samarikunankuta, ruwasqasninku paykunawan khuska risqanrayku’, nispa”. 14  Chantá rikorqani uj yuraj phuyuta, chay phuyu patapitaj runaj wawanman rijchʼakoj+ tiyasharqa. Umanpeqa qori coronayoj kasharqa, makinpitaj filochasqa joseta japʼisharqa. 15  Waj angelñataj templomanta* llojsimorqa, phuyu patapi tiyasqa kajtataj jatunmanta nerqa: “Joseykita japʼispa ruthuy, ruthuna horaqa chayamunña, jallpʼaj poqoynenqa ñapis sumaj poqosqaña kashan”,+ nispa. 16  Phuyu patapi tiyasqa kajtaj josenta jallpʼaman apaykorqa, jallpʼataj ruthusqa karqa. 17  Waj angelñataj cielopi kaj templomanta llojsimorqa, paypis jatun filochasqa joseta japʼishallarqataj. 18  Altarmantataj waj ángel llojsimorqa, pejpa atiyninpichus nina kasharqa chay. Filochasqa joseta japʼisharqa chay angeltataj jatunmanta nerqa: “Filochasqa joseykita japʼispa jallpʼapi kaj uva chhullchusta* pallay, uvasqa poqosqaña kashanku”,+ nispa. 19  Chay angeltaj josenta jallpʼaman apaykuspa jallpʼamanta uvasta pallarqa. Chaytataj Diospa kʼajaj phiñakuyninpa jatun uva sarunanman choqaykorqa.+ 20  Chay uvasqa* llajta jawapi sarusqa karqa, uva sarunamantataj yawar llojsimuspa caballospa frenosninkukama chayarqa, purirerqataj 296 kilometrosta jina.*

Sutʼinchaykunasnin

Cordero nispaqa parlashan uj watayojmanta chayri aswan uñitamanta.
Chayri “jatun phajchaj”.
Glosariopi querubín nisqata leeriy.
Chayri “airepi”, “patapi”.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Chayri “tukuy rijchʼaj”.
Chayri “yaku jalsuristawan”.
Griego parlaypeqa nin, pornéia. Glosariopi khuchichakuy jucha nisqata leeriy.
Chayri “estatuantawan”.
Chayri “sinchʼita sayananku tiyan”.
Chayri “yachachisqasnin”. Glosariopi discípulo nisqata leeriy.
Templomanta nispaqa temploj Aswan Santo Lugarninmanta parlashan.
Uva chhullchu: waj lugarespi ninku uva racimo.
Griego parlaypeqa nin, “uva sarunaqa”.
Griego parlaypeqa nin, “1.600 estadiosta”. Sapa estadioqa 185 metrosniyoj. Yanapa B14 nisqata leeriy.