Apocalipsis 20:1-15

  • Satanasqa 1.000 wataspaj watasqa (1-3)

  • Cristowan 1.000 watasta kamachejkuna (4-6)

  • Satanás kacharisqa, tukuchisqataj (7-10)

  • Wañusqas juzgasqa kanku yuraj kamachina tiyanaj ñaupaqenpi (11-15)

20  Rikorqani uj angelta cielomanta uraykamushajta, makinpitaj japʼisharqa chinkay ukhoj* llaventa,+ uj jatun cadenatawan.  Payqa sierpeta japʼiykorqa,+ chay ñaupa katarita,+ pichus Diablo,+ Satanastaj+ chayta. Wataykorqataj 1.000 wataspaj.  Wijchʼuykorqataj chinkay ukhuman,+ wisqʼaykuspataj sellaykorqa, amaña nacionesta chʼaukiyananpaj* chay 1.000 watas tukukunankama. Chay qhepatataj kacharisqa kanqa uj pisi tiempollata.+  Rikorqani kamachina tiyanasta, chaykunapi tiyajkunamantaj atiy qosqa karqa juzganankupaj. Arí, rikorqani pikunachus Jesusmanta testigos jina willasqankurayku, Diosmanta parlasqankuraykutaj wañuchisqa karqanku* chaykunata, pikunachus mana yupaycharqankuchu chay millay phiña animalta, nitaj lantintapis,* nillataj frentesninkupi, ni makisninkupi marcachikusqankuchu chaykunata.+ Paykunaqa kausarimorqanku, Cristowantaj reyes jina kamacherqanku 1.000 watasta.+  Chaymin ñaupaj kaj kausarimoyqa.+ Chay waj wañusqastaj+ mana kausarimorqankuchu chay 1.000 watas tukukunankama.  Ñaupaj kaj kausarimuypi kausarimojkunaqa kusisqa kanku, Diospaj tʼaqasqataj.+ Iskay kaj wañoyqa+ mana paykunata imananqachu,+ astawanpis Diospata, Cristojtawan sacerdotesninku kanqanku,+ paywantaj reyes jina kamachenqanku chay 1.000 watasta.+  Chay 1.000 watas tukukojtinkamataj Satanasqa presochasqa kasqanmanta kacharisqa kanqa.  Llojsenqataj chʼaukiyananpaj* jallpʼaj tawantin kʼuchusninpi* kaj nacionesta, Gogtawan Magogtawan. Ajinamanta guerrapaj paykunata tantaykunanpaj. Paykunaqa may chhika kanku, mar qochapi kaj tʼiyu jina.  Tukuy jallpʼanta aywirimuspataj, muyuykorqanku Diospaj tʼaqasqa kajkunaj campamentonkuta,* chay munasqa llajtatawan. Cielomantataj nina uraykamuspa paykunata qʼolarparerqa.*+ 10  Paykunata chʼaukiyarqa chay Diablotaj wijchʼuykusqa karqa azufre nina qochaman, maypichus chay millay phiña animalwan+ llulla profetawan kasharqankuña chayman.+ Paykunaqa tuta pʼunchay, wiñaypaj wiñaynintinpaj ñakʼarichisqa kanqanku.* 11  Rikorqanitaj uj jatun yuraj kamachina tiyanata, chaypi tiyasqa kajtawan.+ Ñaupaqenmantataj jallpʼapis cielopis ayqekorqanku,+ niñataj ujtawan rikhurerqankuchu. 12  Rikorqanitaj wañusqasta, pikunachus kanku jatunpaj qhawasqa kajkuna, pisipaj qhawasqa kajkunapis chaykunata, kamachina tiyanaj ñaupaqenpi sayashajta, kʼuyuna librostaj* kicharikorqanku. Waj kʼuyuna libropis kicharikullarqataj: Kausay kʼuyuna libro.+ Kʼuyuna librospi qhelqasqa kasqanman jinataj, wañusqasqa juzgasqa karqanku ruwasqasninkuman jina.+ 13  Mar qochapis paypi kaj wañusqasta jaywaporqa. Wañuypis Sepulturapis* paykunapi kaj wañusqasta jaywapullarqankutaj. Sapa ujninkutaj juzgasqa karqanku ruwasqasninkuman jina.+ 14  Wañuywan Sepulturawanqa* nina qochaman wijchʼuykusqa karqanku.+ Chay nina qochaqa+ ninakun iskay kaj wañuywan.+ 15  Chantapis pikunachus kausay libropi mana qhelqasqa kajkunaqa+ nina qochaman wijchʼuykusqa karqanku.+

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi chinkay ukhu nisqata leeriy.
Chayri “pantachinanpaj”.
Griego parlaypeqa nin, “hachawan wañuchisqa karqanku”.
Chayri “estatuantapis”.
Chayri “engañananpaj”.
Griego parlaypeqa nin, “esquinasninpi”.
Campamentoqa ashkha toldo wasis.
Chayri “rupharparerqa”.
Chayri “presochasqa kanqanku”.
Glosariopi kʼuyuna libro nisqata leeriy.
Chayri “Hadespis”. Glosariopi sepultura nisqata leeriy.
Chayri “Hadeswanqa”. Glosariopi sepultura nisqata leeriy.