SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Mayo 2024

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Hulyo 8–​Agosto 11, 2024.

AARALEN YA ARTIKULO 18

Manmatalek Ka ed Makasi ya “Ukom na Interon Dalin”!

Artikulo parad simba na Hulyo 8-14, 2024.

AARALEN YA ARTIKULO 19

Panoy Pangukom nen Jehova Diad Baleg a Kairapan?

Artikulo parad simba na Hulyo 15-21, 2024.

AARALEN YA ARTIKULO 20

Panangaro so Mamakiwas ed Sika ya Mamasya ed Panagpulong!

Artikulo parad simba na Hulyo 22-28, 2024.

AARALEN YA ARTIKULO 21

No Panon Kan Makalmo na Maong ya Asawa

Artikulo parad simba na Hulyo 29–​Agosto 4, 2024.

AARALEN YA ARTIKULO 22

Piinaroan ya Mamagalang ed si Jehova

Artikulo parad simba na Agosto 5-11, 2024.