Onlad karga

Antikey ya Impormasyon—Interon Mundo

  • 239​—Bansa ya wala ray Tasi nen Jehova

  • 8,816,562​—Saray Tasi nen Jehova

  • 7,281,212​—Libren iyaaralan na Biblia

  • 20,461,767​—Inmatendi ed tinaon ya Memoryal na impatey na Kristo

  • 118,177​—Kongregasyon

 

Saray Tasi nen Jehova Diad Interon Mundo

Manaayam kami ed nanduruman bansa tan nanduruma so lahi tan kultura mi. Nayarin pamilyar ka ed pampupulong mi, pero ontutulong kami met ed kanya-kanyan lugar mi ed arum nin paraan.

Nengnengen Met so

LIBRO TAN BROSYUR

2023 Serbisyon Taon ya Report na Saray Tasi nen Jehova ed Interon Mundo

Nengnengen iray detalye na panagpulong a kimey na Saray Tasi nen Jehova ed interon mundo manlapud Setyembre 2022 ya anggad Agosto 2023.

SAY PANAG-BANTAYAN

Siopa Iray Tasi nen Jehova?

Onia met la kasi naisip mo ya singa abitla ed sayan artikulo?