सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

परमेश्‍वरको राज्यले इस्वी संवत्‌ १९१४ देखि शासन गर्न थाल्यो

परमेश्‍वरको राज्यले इस्वी संवत्‌ १९१४ देखि शासन गर्न थाल्यो

इस्वी संवत्‌ १९१४ मा परमेश्‍वरको राज्यले स्वर्गमा शासन गर्न थाल्यो र “अन्तको दिन” सुरु भयो भनेर बाइबल भविष्यवाणीले कसरी प्रमाणित गर्छ, हेर्नुहोस्‌।—२ तिमोथि ३:१.