सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

“अन्तको दिन” वा “अन्तको समय”-को चिन्ह के हो?

“अन्तको दिन” वा “अन्तको समय”-को चिन्ह के हो?

बाइबलको जवाफ

“यस युगको आखिरी समय” वा “संसारको अन्त”-लाई चिनाउने थुप्रै घटना तथा अवस्थाबारे बाइबलमा बताइएको छ। (मत्ती २४:३; किङ जेम्स भर्सन ) बाइबलमा यस समयावधिलाई अन्तको दिनर “अन्तको समय” भनेको छ। (२ तिमोथी ३:१; दानियल ८:१९ NRV ) अन्तको दिन वा अन्तको समयबारे गरिएका भविष्यवाणीहरूको उल्लेखनीय पक्षहरू तल दिइएका छन्‌:

 • ठूलठूला युद्धहरू।मत्ती २४:७; प्रकाश ६:४.

 • अनिकाल।मत्ती २४:७; प्रकाश ६:५, ६.

 • ठूलठूला भूकम्प।लूका २१:११.

 • महामारी वा “डरलाग्दा रोगहरू।”लूका २१:११, कन्टेम्पररी इंग्लिश भर्सन 

 • दुष्टता बढ्‌ने।मत्ती २४:१२.

 • मानिसहरूद्वारा पृथ्वीको विनाश।प्रकाश ११:१८.

 • मानिसहरूको खराब मनोवृत्ति। जस्तै: “कृतघ्न, विश्वासघाती, . . . कुनै पनि कुरामा सहमत नहुने, निन्दक, असंयमित, निष्ठुर, भलाइलाई प्रेम नगर्ने, धोकेबाज, जिद्दी गर्ने, घमन्डले फुल्ने।”२ तिमोथी ३:१-४.

 • परिवारमा बेमेल, “स्वाभाविक स्नेह नभएका” मानिसहरू र “आमाबाबुको आज्ञा पालन नगर्ने” छोराछोरीहरू।२ तिमोथी ३:२, ३.

 • परमेश्वरप्रति धेरै जनाको प्रेम सेलाएर जाने।मत्ती २४:१२.

 • परमेश्वरको भक्ति गरेको ढोंग गर्ने।२ तिमोथी ३:५.

 • बाइबलका भविष्यवाणीहरू अझ राम्ररी बुझ्नु, जसमा अन्तिम दिनसँग सम्बन्धित भविष्यवाणीहरू पनि पर्छन्‌।दानियल १२:४.

 • विश्वभरि परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार।मत्ती २४:१४.

 • अन्तको दिनको चिन्हलाई बेवास्ता र खिसी गर्ने।मत्ती २४:३७-३९; २ पत्रुस ३:३, ४.

 • एउटा दुइटा मात्र होइन बाइबलको सबै भविष्यवाणीहरू एकसाथ पूरा हुनु।मत्ती २४:३३.

के हामी “अन्तको दिन”-मा बाँचिरहेका छौं?

हो, हामी अन्तको दिनमा बाँचिरहेका छौं। संसारको अवस्था र बाइबल घटनाहरूको कालक्रमले देखाएअनुसार सन्‌ १९१४ मा अन्तको दिन सुरु भयो। त्यतिबेलादेखि परमेश्वरको राज्यले स्वर्गमा शासन गर्न थाल्यो। त्यस राज्यले सैतान अर्थात्‌ दियाबल र त्यसका दूतहरूलाई तल पृथ्वीमा फ्याँक्यो। फलस्वरूप तिनीहरूको गतिविधि यसै पृथ्वीमा सीमित भयो। (प्रकाश १२:७-१२) त्यसैले मानिसहरूको खराब मनोवृत्ति र गतिविधिमा सैतानको प्रभाव स्पष्ट झल्किन्छ। यसले गर्दा ‘अन्तको दिन असाध्यै कठिन’ भएको छ।२ तिमोथी ३:१.