Духови на мртвите — дали можат да ти помогнат или да ти наштетат? Дали навистина постојат?

Што вели Библијата за состојбата на мртвите? Можат ли да ти помогнат или да ти наштетат?

Вовед

Многу луѓе веруваат дека мртвите продолжуваат да живеат во некој духовен свет, од каде што ги гледаат луѓето на Земјата и влијаат врз нив. Дали тоа е точно?

Духовите не живееле и не умреле на Земјата

Од она што Бог му го рекол на првиот човек, Адам, дознаваме во каква состојба се мртвите.

Милиони духовни суштества

Во едно видение, пророкот Даниел видел стотици милиони духовни суштества.

Побуна во духовниот свет

Некои ангели станале лоши, поради што човештвото доживеало страшни последици.

Демоните се убијци!

Од она што го пишува во Библијата и од некои искуства денес е јасно дека тие се сурови и опасни.

Демоните лажат дека мртвите се живи

Демоните успеале да ги заведат повеќето луѓе, но Библијата ја разоткрива нивната измама.

Демоните поттикнуваат на побуна против Бог

За таа цел, тие лукаво си играат со емоциите на луѓето.

Служи му на Јехова, а не на Сатана

Како ќе се види дека си донел исправна одлука?

Прекрасна иднина

Сатана и неговите демони повеќе нема да ги заведуваат луѓето. Јехова ќе му излее благослови на сето човештво.

Рај на Земјата

Каков ќе биде животот кога Јехова ќе ја поправи сета штета што ја направил Сатана?