Emoniseli 21:1-27

21  Mpe namonaki likoló ya sika+ ná mabele ya sika;+ mpo likoló ya kala+ mpe mabele ya kala+ elekaki, mpe mbu+ ezali lisusu te.  Namonaki mpe engumba mosantu,+ Yerusaleme ya Sika, euti na likoló+ epai ya Nzambe ezali kokita mpe ebongisami lokola mwasi ya libala+ oyo abongisi nzoto mpo na mobali na ye.+  Bongo nayokaki mongongo moko ya makasi euti na kiti ya bokonzi elobi ete: “Talá! Hema+ ya Nzambe ezali esika moko na bato, mpe akofanda+ na bango mpe bakozala bato na ye.+ Mpe Nzambe ye moko akozala na bango.+  Mpe akopangwisa mpisoli nyonso+ na miso na bango, mpe liwa ekozala lisusu te,+ ná lilaka ná koganga ná mpasi ekozala lisusu mpe te.+ Makambo ya kala eleki.”+  Mpe Oyo afandi na kiti ya bokonzi+ alobaki ete: “Talá! Nazali kosala biloko nyonso biloko ya sika.”+ Alobaki lisusu ete: “Komá, mpo maloba oyo ezali sembo mpe solo.”  Mpe alobaki na ngai ete: “Esalemi! Ngai nazali Alfa ná Omega, ebandeli mpe nsuka.+ Moto nyonso oyo azali na mposa ya mai nakopesa ye ofele mai oyo euti na liziba ya mai ya bomoi.+  Moto nyonso oyo alongi akozwa libula ya biloko wana, mpe ngai nakozala Nzambe na ye+ mpe ye akozala mwana na ngai.+  Kasi bato ya bibangabanga ná baoyo bazangi kondima+ ná baoyo bazali na bosɔtɔ mpe na mbindo+ ná babomi-bato+ ná bato ya pite+ ná baoyo basalaka misala ya bilimo mabe ná basambeli ya bikeko+ ná bato nyonso ya lokuta,+ likabo na bango ekozala na kati ya laki oyo ezali kopela na mɔtɔ+ mpe na sufulu.+ Yango elakisi liwa ya mibale.”+  Mpe moko ya baanzelu nsambo oyo bazalaki na mabakuli nsambo oyo etondaki na malɔzi nsambo+ ya nsuka ayaki, mpe asololaki na ngai mpe alobaki ete: “Yaká awa, nakolakisa yo mwasi ya libala, mwasi ya Mwana-Mpate.”+ 10  Bongo amemaki ngai na nguya ya elimo tii na ngomba moko ya monene mpe ya molai,+ mpe alakisaki ngai engumba mosantu+ Yerusaleme oyo euti na likoló epai ya Nzambe ezali kokita+ 11  mpe ezali na nkembo ya Nzambe.+ Kongɛnga na yango ezalaki lokola libanga ya ntalo koleka, lokola libanga ya jasipe oyo ezali kongɛngangɛnga lokola kristale.+ 12  Ezalaki na efelo+ moko ya monene mpe ya molai mpe ezalaki na baporte zomi na mibale, mpe na baporte yango zomi na mibale baanzelu zomi na mibale, mpe bankombo oyo ekomamaki ezali bankombo ya mabota zomi na mibale ya bana ya Yisraele.+ 13  Na ɛsti ezalaki na baporte misato, mpe na nɔrdi baporte misato, mpe na sudi baporte misato, mpe na wɛsti baporte misato.+ 14  Efelo ya engumba yango mpe ezalaki na mabanga zomi na mibale ya moboko,+ mpe likoló na yango bankombo ya bantoma zomi na mibale+ ya Mwana-Mpate. 15  Nzokande oyo azalaki kosolola na ngai asimbaki mongendu moko ya wolo mpo na komeka,+ mpo ameka bonene ya engumba yango mpe ya baporte na yango mpe ya efelo na yango.+ 16  Mpe engumba yango ezali karé, mpe bolai na yango ekokani na bonene yango. Mpe amekaki bonene ya engumba yango+ na mongendu wana, setade nkóto zomi na mibale (12 000);* bolai na yango ná bonene na yango ná bosanda na yango ekokani. 17  Lisusu, amekaki bonene ya efelo na yango, mapeko nkama moko na ntuku minei na minei (144), na kolanda emekeli ya moto, oyo ezali mpe emekeli ya anzelu. 18  Sikoyo efelo na yango etongamá na jasipe,+ mpe engumba yango ezalaki wolo ya pɛto lokola talatala ya pɛɛ. 19  Miboko+ ya efelo ya engumba yango ebongisamaki na mitindo nyonso ya mabanga ya ntalo:+ moboko ya liboso ezalaki jasipe,+ ya mibale safire,+ ya misato kalsedwane, ya minei emerode,+ 20  ya mitano sardonikse, ya motoba sardwane, ya nsambo krizolite,+ ya mwambe berile, ya libwa topazi,+ ya zomi krizopraze, ya zomi na moko yasɛnti, ya zomi na mibale ametiste.+ 21  Lisusu, baporte zomi na mibale ezalaki mayaka zomi na mibale; porte mokomoko esalemaki na liyaka moko.+ Mpe balabala monene ya engumba yango ezalaki wolo ya pɛto, lokola talatala oyo ezali komonisa ngámbo mosusu. 22  Mpe namonaki tempelo kuna te,+ mpo Yehova+ Nzambe Mozwi-ya-Nguya-Nyonso+ azali tempelo na yango,+ ná Mwana-Mpate.+ 23  Mpe engumba yango ezali na mposa ya moi te mpe ya sanza te mpo na kongɛngisa yango, mpo nkembo ya Nzambe ezalaki kopesa yango pole,+ mpe mwinda na yango Mwana-Mpate.+ 24  Mpe bikólo bakotambola na lisalisi ya pole na yango,+ mpe bakonzi ya mabele bakomema nkembo na bango kuna.+ 25  Mpe baporte na yango ekokangama ata moke te na moi,+ mpo kuna butu ekozala te.+ 26  Mpe bakomema nkembo mpe lokumu ya bikólo kuna.+ 27  Kasi eloko nyonso oyo ezali mosantu te mpe moto nyonso oyo asalaka likambo moko ya bosɔtɔ+ mpe abukaka lokuta+ akokɔta kuna te;+ kaka baoyo bakomami na rulo ya bomoi ya Mwana-Mpate nde bakokɔta.+

Maloba na nse

Kilomɛtrɛ soki 2 200. Talá Em 14:20 msl.