Emoniseli epai ya Yoane 14:1-20

  • Mwana-Mpate mpe bato 144 000 (1-5)

  • Nsango oyo euti epai ya baanzelu misato (6-12)

    • Anzelu na katikati ya likoló azali kosakola nsango malamu (6, 7)

  • Esengo na baoyo bazali kokufa na bomoko elongo na Kristo (13)

  • Ntango mibale ya kobuka mbuma na mabele (14-20)

14  Bongo namonaki, mpe talá! Mwana-Mpate+ atɛlɛmi likoló ya Ngomba Siona,+ mpe elongo na ye bato 144 000+ oyo nkombo na ye mpe nkombo ya Tata na ye+ ekomamá na bilongi na bango.  Nayokaki lokito moko euti na likoló lokola lokito ya ebele ya mai ezali kotíyola makasi mpe lokola lokito ya nkake makasi; lokito oyo nayokaki ezalaki lokola ya bayembi oyo bazali koyemba wana bazali kobɛta banzɛnzɛ.  Mpe bazali koyemba loyembo moko oyo ezali lokola ya sika+ liboso ya kiti ya bokonzi, liboso ya bikelamu minei ya bomoi+ mpe ya bankulutu,+ mpe moto moko te akokaki koyeba loyembo yango malamumalamu longola kaka bato yango 144 000,+ oyo basombamaki na mabele.  Bango bazali bato oyo bamibebisaki te na basi; bazali bangɔndɔ.+ Bazali bato oyo bazali kokoba kolanda Mwana-Mpate epai nyonso oyo azali kokende.+ Basombamaki+ na kati ya bato, bazali mbuma ya liboso+ epai ya Nzambe mpe epai ya Mwana-Mpate,  mpe balobaki te maloba ya bokosi na minɔkɔ na bango; bazangi mbeba.+  Mpe namonaki anzelu mosusu azali kopumbwa na katikati ya likoló,* azalaki na nsango malamu ya seko ya kosakwela bato oyo bafandi na mabele, bikólo nyonso, mabota nyonso, minɔkɔ nyonso mpe mikili nyonso.+  Azalaki koloba na mongongo makasi ete: “Bóbanga Nzambe mpe bókumisa ye, mpo ngonga na ye ya kosambisa eyei.+ Yango wana bósambela Nzambe oyo asalá likoló, ná mabele, ná mbu,+ ná maziba ya mai.”  Anzelu mosusu ya mibale, alandaki mpe azalaki koloba ete: “Akwei! Babilone Monene+ akwei,+ ye oyo amɛlisaki bikólo nyonso vinyo ya mposa makasi* ya pite* na ye!”+  Anzelu mosusu, ya misato, alandaki bango mpe azalaki koloba na mongongo makasi ete: “Soki moto asambeli nyama mabe+ mpe elilingi na yango, mpe azwi elembo na elongi na ye to na lobɔkɔ na ye,+ 10  akomɛla mpe vinyo ya nkanda ya Nzambe oyo basangisá yango na eloko te mpe esopami na kati ya kɔpɔ ya nkanda na ye ya kongala,+ mpe akonyokwama na mɔtɔ mpe na sufulu+ na miso ya baanzelu basantu mpe na miso ya Mwana-Mpate. 11  Mpe milinga ya monyoko na bango ezali komata libela na libela;+ baoyo basambelaka nyama mabe yango mpe elilingi na yango, mpe moto nyonso oyo azwi elembo ya nkombo na yango bazali kopema te, ezala na butu to na moi.+ 12  Awa nde basantu+ basengeli koyika mpiko, baoyo batosaka mitindo ya Nzambe mpe bazalaka na kondima makasi+ epai ya Yesu.” 13  Mpe nayokaki mongongo moko euti na likoló elobi: “Komá boye: Esengo na bakufi oyo bazali kokufa na bomoko elongo na Nkolo+ banda sikoyo. Ɛɛ, elimo elobi ete: bápema mpo basalaki misala makasi, mpo makambo oyo basalaki ezali kolanda bango.”* 14  Bongo namonaki, mpe talá! lipata moko ya mpɛmbɛ, mpe moto moko oyo azali lokola mwana ya moto+ afandi na lipata yango, azali na motole ya wolo na motó na ye mpe likwangola moko oyo epeli makasi na lobɔkɔ na ye. 15  Anzelu mosusu abimaki na esika mosantu ya tempelo, abeleli moto oyo afandi na lipata yango na mongongo makasi ete: “Bandá kosalela likwangola na yo mpe buká mbuma, mpo ngonga ya kobuka mbuma ekómi, mpo mbuma ya mabele eteli mpenza.”+ 16  Mpe moto oyo afandi na lipata alekisaki likwangola na ye na mabele, mpe babukaki mbuma ya mabele. 17  Anzelu mosusu mpe abimaki na esika mosantu ya tempelo oyo ezali na likoló, ye mpe asimbaki likwangola moko oyo epeli makasi. 18  Anzelu mosusu mpe abimaki na etumbelo mpe azalaki na bokonzi likoló ya mɔtɔ. Mpe abelelaki oyo asimbaki likwangola oyo epeli makasi na mongongo makasi ete: “Tyá likwangola na yo oyo epeli makasi mpe yanganisá bituka ya mbuma ya nzete ya vinyo ya mabele, mpo mbuma na yango eteli.”+ 19  Anzelu yango alekisaki likwangola na ye na mabele, ayanganisaki vinyo ya mabele, mpe abwakaki yango na ekamwelo monene ya vinyo ya nkanda ya Nzambe.+ 20  Banyataki mbuma na ekamwelo yango ya vinyo na libándá ya engumba, mpe makila ebimaki na ekamwelo yango ya vinyo emati tii na bibende ya mbanga ya bampunda, na ntaka ya stade 1 600.*

Maloba na nse

To, “likoló ya motó na ngai.”
Na Grɛki, pornéïa. Talá Ndimbola ya maloba.
To, “nkanda.”
To, “ezali elongo na bango.”
Soki 296 km. Stade moko ekokani na 185 m. Talá Ap. B14.