Emoniseli 1:1-20

1  Emoniseli+ ya Yesu Kristo, oyo Nzambe apesaki ye,+ mpo na kolakisa baombo na ye+ makambo oyo esengeli kosalema nsima ya mwa ntango moke.+ Mpe atindaki anzelu na ye+ mpe na nzela na ye, amonisaki yango na bilembo+ epai ya moombo na ye Yoane,+  oyo atatolaki mpo na liloba oyo Nzambe apesaki+ mpe mpo na litatoli oyo Yesu Kristo apesaki,+ ɛɛ mpo na makambo nyonso oyo amonaki.  Esengo+ na moto oyo azali kotánga na mongongo makasi+ mpe na baoyo bazali koyoka maloba ya esakweli oyo,+ mpe na baoyo bazali kotosa makambo oyo ekomami na kati;+ mpo ntango oyo etyamá ekómi pene.+  Yoane, epai ya masangá nsambo+ oyo ezali na etúká ya Azia: Bózala na boboto monene mpe kimya oyo euti na “Oyo azali mpe azalaki mpe azali koya,”+ mpe na bilimo nsambo+ oyo ezali liboso ya kiti na ye ya bokonzi,  mpe na Yesu Kristo, “Motatoli ya Sembo,”+ “Mwana ya liboso mpe moto ya liboso oyo asekwaki,”+ mpe “Moyangeli ya bakonzi ya mabele.”+ Yesu, moto oyo alingaka biso+ mpe oyo afungolaki biso na masumu na biso na makila na ye+  mpe akómisi biso bokonzi,+ banganga-nzambe+ mpo na Nzambe na ye mpe Tata na ye—ɛɛ, ye Yesu azala na nkembo mpe nguya libela na libela.+ Amen.  Talá! Azali koya na mapata,+ mpe liso nyonso ekomona ye,+ ná baoyo batɔbɔlaki ye;+ mpe mabota nyonso ya mabele bakomibɛta na mpasi mpo na ye.+ Ɛɛ, Amen.  Yehova Nzambe alobi ete: “Ngai nazali Alfa ná Omega,+ Oyo azali mpe azalaki mpe azali koya,+ Mozwi-ya-Nguya-Nyonso.”+  Ngai Yoane, ndeko na bino mpe moto nazali kozwa bolɔzi+ mpe bokonzi+ mpe koyika mpiko+ elongo na bino esika moko na Yesu,+ bamemaki ngai na esanga oyo babengi Patimosi mpo nazalaki kolobela Nzambe mpe kotatola mpo na Yesu.+ 10  Na nzela ya elimo santu+ nakómaki+ na mokolo ya Nkolo,+ mpe nayokaki nsima na ngai mongongo moko ya makasi+ lokola oyo ya kelelo, 11  elobi ete: “Oyo ozali komona, komá+ yango na rulo mpe tindá yango na masangá nsambo:+ na Efese,+ mpe na Simirna,+ mpe na Pergame,+ mpe na Tyatire,+ mpe na Sarde,+ mpe na Filadelfia,+ mpe na Laodikia.”+ 12  Mpe nabalukaki mpo na komona moto oyo mongongo na ye ezalaki koloba na ngai, mpe nsima ya kobaluka, namonaki bitɛlɛmiselo ya miinda nsambo ya wolo,+ 13  mpe na katikati ya bitɛlɛmiselo ya miinda yango moto moko lokola mwana ya moto,+ alati elamba moko oyo ekiti tii na makolo, mpe alati mokaba ya wolo na ntolo. 14  Lisusu, motó na ye mpe nsuki na ye ezalaki mpɛmbɛ+ lokola lɛni ya mpɛmbɛ, lokola nɛjɛ, mpe miso na ye lokola lolemo ya mɔtɔ;+ 15  mpe makolo na ye ezalaki lokola motako ya pɛto+ ntango ezali kongɛnga na kati ya litumbu; mpe mongongo na ye+ ezalaki lokola lokito ya ebele ya mai ezali kotíyola makasi. 16  Mpe azalaki na minzoto nsambo na lobɔkɔ na ye ya mobali,+ mpe mopanga moko ya molai oyo epeli makasi mpe ya mino mibale+ ezalaki kobima na monɔkɔ na ye, mpe elongi na ye ezalaki lokola moi ntango ezali kongɛnga makasi mpenza.+ 17  Mpe ntango namonaki ye, nakweaki na makolo na ye lokola moto oyo akufi. Mpe atyelaki ngai lobɔkɔ na ye ya mobali mpe alobaki ete: “Kobanga te.+ Ngai nazali Moto ya Liboso+ mpe Moto ya Nsuka,+ 18  mpe moto ya bomoi;+ nakufaki,+ kasi talá! nazali na bomoi libela na libela,+ mpe nazali na bafungola ya liwa+ mpe ya Nkunda.*+ 19  Yango wana, komá makambo oyo omonaki, mpe makambo oyo ezali mpe makambo oyo ekosalema nsima na yango.+ 20  Kasi sekele mosantu ya minzoto nsambo+ oyo omonaki na lobɔkɔ na ngai ya mobali, mpe ya bitɛlɛmiselo ya miinda nsambo ya wolo+ yango oyo: Minzoto nsambo elakisi baanzelu ya masangá nsambo, mpe bitɛlɛmiselo ya miinda nsambo elakisi masangá nsambo.+

Maloba na nse

To, “Hadesi.” Talá Ap 4.