Emoniseli 12:1-17

12  Mpe elembo+ moko ya monene emonanaki na likoló: mwasi+ moko alati moi, mpe sanza ezalaki na nse ya makolo na ye, mpe motole moko ya minzoto zomi na mibale na motó na ye,  mpe azalaki na zemi. Mpe azali koganga na mpasi+ mpe na mitungisi ya kobota.  Mpe elembo mosusu emonanaki na likoló, mpe talá! dragɔ+ moko monene ya langi ya motane ngwaa, ezali na mitó nsambo mpe na maseke zomi mpe na mitole nsambo na mitó na yango;  mpe mokila+ na yango ezali kobenda moko ya bandambo misato ya minzoto+ ya likoló, mpe ebwakaki yango na mabele.+ Mpe dragɔ etɛlɛmaki liboso ya mwasi+ yango oyo alingaki kobota,+ mpo ntango akobota, elya+ mwana na ye.  Mpe abotaki mwana,+ mwana mobali, oyo akokamba bikólo nyonso na lingenda ya ebende.+ Mpe na mbala moko bamemaki mwana na ye epai ya Nzambe mpe esika kiti na ye ya bokonzi ezali.+  Mpe mwasi yango akimaki na esobe,+ epai Nzambe abongiselá ye esika, mpo báleisa+ ye kuna mikolo nkóto moko na nkama mibale na ntuku motoba (1 260).+  Mpe etumba ebimaki na likoló: Mikaele+ ná baanzelu na ye babundaki na dragɔ, mpe dragɔ ná baanzelu na yango babundaki,  kasi elongaki te, mpe bazalaki lisusu na esika te na likoló.  Bongo dragɔ yango ya monene+ ebwakamaki na nse, yango nyoka ya ebandeli,+ oyo babengi Zabolo+ mpe Satana,+ oyo azali kokosa mabele mobimba esika bato bafandi;+ abwakami na mabele,+ mpe baanzelu na ye babwakami na nse elongo na ye. 10  Mpe nayokaki mongongo moko ya makasi na likoló elobi ete: “Sikoyo lobiko,+ ná nguya,+ ná bokonzi ya Nzambe na biso,+ ná bokonzi ya Kristo na ye+ eyei, mpo mofundi ya bandeko na biso abwakami na nse, ye moto afundaka bango butu moi liboso ya Nzambe na biso!+ 11  Mpe balongaki ye+ mpo na makila ya Mwana-Mpate+ mpe mpo na liloba ya litatoli na bango,+ mpe balingaki milimo na bango te+ ata liboso ya liwa. 12  Yango wana bósepela, bino likoló mpe bino baoyo bofandi na likoló!+ Mawa+ na mabele mpe na mbu,+ mpo Zabolo akiteli bino na nkanda makasi, mpo ayebi ete azali na ntango mokuse.”+ 13  Bongo ntango dragɔ emonaki ete ebwakami na mabele,+ enyokolaki mwasi+ yango oyo abotaki mwana mobali. 14  Kasi bapesaki mwasi yango mapapu mibale ya mpongo+ monene, mpo apumbwa na esobe+ tii na esika na ye; kuna nde baleisi ye+ na boumeli ya ntango moko mpe ya bantango mpe ya katikati ya ntango+ mosika na nyoka yango.+ 15  Mpe nyoka yango esanzaki mai+ lokola ebale na monɔkɔ na yango na nsima ya mwasi yango, mpo ezindisa ye na ebale yango.+ 16  Kasi mabele eyaki kosalisa mwasi,+ mpe mabele efungolaki monɔkɔ na yango mpe emɛlaki ebale oyo dragɔ esanzaki na monɔkɔ na yango. 17  Mpe dragɔ eyokelaki mwasi yango nkanda,+ mpe ekendaki kobunda etumba na bato ya momboto ya mwasi yango oyo batikalaki, oyo batosaka mitindo ya Nzambe mpe bazali na mosala ya kotatola+ mpo na Yesu.

Maloba na nse