Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Ngaa Yari Kita Diri

Kon Ngaa Yari Kita Diri

 Kon Ngaa Yari Kita Diri

ANG Biblia nagasugid sa aton nga pirme may katuyuan ang tanan nga ginahimo sang aton Manunuga, si Jehova nga Dios. Halimbawa, binagbinaga ang paglibotlibot sang tubig sa duta nga amo ang kinahanglan agod makapadayon ang kabuhi diri sa duta. Ginlaragway ini sa Biblia sa mabinalaybayon kag sibu nga paagi: “Ang tanan nga suba nagailig pakadto sa dagat, apang ang dagat wala mapuno; sa duug diin ang mga suba nagakadto, didto nagabalik sila.”​—Manugwali 1:7.

Ginpaanggid sang Biblia ang pagkamasaligan sang mga saad sang Dios sa ginsambit nga teksto. Subong nahibaluan naton karon, nagausbong ang tubig sa mga dagat, linaw, kag suba bangod sa init sang adlaw. Sa ulihi, magabalik naman  ini sa duta subong ulan. Ginsambit ni Jehova ini nga paglibotlibot sang tubig kag nagpaathag: “Manginsubong sini ang akon polong nga nagagowa sa akon baba; indi magbalik ini sa akon sa wala sing pulus, kondi magatigayon ini sang akon nahamut-an, kag magauswag ini sa butang nga akon ginpadal-an sini.”​—Isaias 55:10, 11.

Ang matinlo nga tubig gikan sa mga panganod nagabalik sa duta subong ulan kag nagasakdag sa kabuhi sa duta. Sing kaanggid, ‘ang polong nga nagagowa sa baba sang Dios’ kinahanglan man agod mahuptan naton ang aton kaangtanan sa iya. Ginpaathag man ini ni Jesucristo: “Ang tawo mabuhi, indi sa tinapay lamang, kundi sa tagsa ka pulong nga nagagua sa baba ni Jehova.”​—Mateo 4:4.

Ang pagtuon tuhoy sa Dios makabulig sa aton agod mapahisuno naton ang aton pagkabuhi sa Iya katuyuan. Apang antes naton ini mahimo, dapat anay naton mahangpan kon ano ang iya katuyuan. Halimbawa, ngaa gintuga sang Dios ang duta? Kag paano makaapektar sa aton ang iya katuyuan sa sini? Tan-awon naton.

Ang Katuyuan sang Dios sa Duta

Luyag sang Dios ang pinakamaayo para sa katawhan, amo nga ginbutang niya ang una nga lalaki kag babayi, nga sanday Adan kag Eva, sa isa ka paraiso nga hardin nga ginatawag Eden. Ginsugo niya sila dayon nga manganak, nga nagasiling: “Magpanganak kamo kag magdamo kag pun-a ninyo ang duta kag dumalahan ini, kag maggahom kamo sa mga isda sa dagat kag sa nagalupad nga mga tinuga sa langit kag sa tagsa ka buhi nga tinuga nga nagagiho sa duta.”​—Genesis 1:26-28; 2:8, 9, 15, NW.

Ano ang mahinakop naton sa sini nga sugo? Indi bala nga ginapakita sini nga luyag sang Dios nga ang bug-os nga duta mangin paraiso kag puy-an sang katawhan? Ang iya Pulong nagasiling: “Ang mga langit iya ni Jehova, apang ang duta ginhatag niya sa mga anak sang mga tawo.”​Salmo 115:16, NW.

Agod padayon nga magkabuhi sing malipayon ang tawo sa duta nga amo ang katuyuan sang Dios, dapat nila padunggan si Jehova paagi sa pagtuman sa iya. Nagtuman bala si Adan? Wala, nakasala sia paagi sa paglapas sa Dios. Ano ang resulta? Ang tanan nga kaliwat ni Adan, lakip kita sa karon, nakapanubli sang sala kag kamatayon. Ang Biblia nagasiling: “Paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala, kag gani ang kamatayon naglapnag sa tanan nga tawo bangod sila tanan nakasala.”​—Roma 5:12.

Subong resulta, nagakapatay ang tanan nga tawo kag ang bug-os nga duta wala nangin paraiso. Buot bala silingon nga nagbag-o na ang katuyuan sang Dios sa duta?

Wala. Dumduma nga ang Dios nagsiling: “Ang akon polong nga nagagowa sa akon baba; indi magbalik ini sa akon sa wala sing pulus, kondi . . . magauswag ini sa butang nga akon ginpadal-an sini.” Dugang pa, nagsaad ang Dios: “Himoon ko ang tanan ko nga luyag.” (Isaias 45:18; 46:10; 55:11) Nalipay gid ang Dios nga himuon nga paraiso ang duta kag papuy-an ini sa malipayon nga mga tawo nga magaalagad sa iya sang  dayon. Amo gid ini ang orihinal nga katuyuan sang Dios.​—Salmo 37:29; Isaias 35:5, 6; 65:21-24; Bugna 21:3, 4.

Paano Matuman ang Katuyuan sang Dios?

Ginpakita ni Jehova ang iya indi matupungan nga kaalam kag gugma sang naghimo sia sing paagi agod mahilway ang mga tawo sa ila napanubli nga sala kag sa resulta sini nga amo ang pagkadihimpit kag kamatayon. Ginatawag ini nga gawad. Gin-aman ini agod ang mga tawo nga nagatuman sa Dios makatigayon sing kabuhi nga walay katapusan. Mahimo lamang ini kon may mabun-ag nga bata nga wala makapanubli sang sala ni Adan. (Mateo 20:28; Efeso 1:7; 1 Timoteo 2:5, 6) Paano gin-aman ang gawad?

Ang anghel ni Jehova nga si Gabriel nagpahibalo sa ulay nga si Maria, nga milagruso sia nga magapanganak. Ginpaathag man sang anghel kon ngaa magabusong sia bisan wala pa sia “makapakighulid sa isa ka lalaki.” Ginhimo ini sang Dios paagi sa milagruso nga pagsaylo sang kabuhi sang iya panganay nga Anak pakadto sa taguangkan ni Maria. Gani nagbusong sia paagi sa gahom sang balaan nga espiritu sang Dios.​—Lucas 1:26-35.

Nabun-ag si Jesus pagligad sang siam ka bulan subong isa ka himpit nga tawo, kaangay sa una nga tawo nga si Adan. Sang ulihi, ginhalad niya ang iya himpit nga kabuhi subong tawo. Sa paghimo sini, si Jesus nangin ‘ikaduha nga Adan’ nga amo ang nagbukas sing kahigayunan agod ang mga tawo nga matutom sa Dios maluwas gikan sa sala kag kamatayon.​—1 Corinto 15:45, 47.

Dapat nga mapahulag gid kita sa daku nga gugma sang Dios sa aton! Ang Biblia nagasiling: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan.” (Juan 3:16) Kon amo, paano naton  ipakita nga ginapabaloran naton ang gugma sang Dios? Indi bala nagakaigo lang nga apresyahon naton ang Iya dulot? Binagbinaga ang halimbawa sang pila nga naghimo sini.

Malipayon nga Kabuhi

Natun-an ni Denise, nga ginsambit sa nagligad nga artikulo, nga ang pagpadungog sa Dios paagi sa pagtuman sa iya mga sugo nakahatag sing direksion kag kahulugan sa iya kabuhi. Nagsiling sia: “Natun-an ko sa Biblia nga may katuyuan ang Dios para sa tawo kag may yara sia ginapatuman sa mga nagasimba sa iya. Wala na sing mas makalilipay pa sangsa gamiton ang akon kabuhi nga ginhatag sang Dios agod dayawon sia kag magkabuhi suno sa iya katuyuan.”

Mahimo man naton ini kon tun-an kag himuon naton ang kabubut-on sang Dios. Ang matuod, wala pa naton natigayon sing bug-os ang benepisyo sang paghalad ni Jesus sang iya kabuhi. Amo ini ang magadala sing makalilipay kag himpit nga kabuhi sa isa ka matarong nga bag-ong kalibutan. Samtang ginahulat naton ini, importante nga may yara kita maayo nga kaangtanan sa Dios.

Si Dave, nga ginsambit sa una nga artikulo, nakakita sing mga sabat sa iya mga pamangkot tuhoy sa kahulugan sang kabuhi. Naghinumdom sia: “Sang wala ko pa matun-an ang katuyuan sang Dios, wala sing direksion ang akon mga pagpanikasog. Wala man ako makahibalo sadto nga ang kulang gali sa akon kabuhi amo ang kaangtanan sa Dios. Tuhay na sa karon. Nahangpan ko na kon ngaa yari ako diri kag kon ano ang dapat ko himuon sa akon kabuhi.”

Huo, tuhay sa ginasiling sang di-himpit nga tawo tuhoy sa kahulugan sang kabuhi, ang ginasiling sang Dios tuhoy sa sini nga mabasa sa Biblia amo gid ang makapahalipay sa aton. Nagaluntad kita bangod katuyuan ni Jehova nga dayawon naton sia, kag makatigayon kita sing maayo nga kaangtanan sa iya. Sa karon kag tubtob sa walay katubtuban, magakalipay kita sa katumanan sining pinamulong: “Bulahan ang katawohan nga ang ila Dios amo ang GINOO!”​—Salmo 144:15.

[Kahon/​Retrato sa pahina 8]

ANG PAG-ANTOS

Ang pag-antos isa sa mga rason kon ngaa mabudlay mahangpan ang katuyuan sang kabuhi. Si Viktor Frankl nagsiling: “Kon may kahulugan gid man ang kabuhi, dapat may kahulugan man ang pag-antos. Ang pag-antos bahin gid sang kabuhi, kaangay sa malain nga hitabo kag kamatayon.”

Ginapaathag sang Biblia ang kabangdanan sang pag-antos kag kamatayon. Indi Dios ang balasulon sini. Sa baylo, bangod luyag sang una nga mag-asawa nga magkabuhi nga hilway sa paggahom sang ila Manunuga, malain gid ang nangin resulta. Ining napanubli nga huyog sang tawo nga magdesisyon suno sa iya kaugalingon, amo ang panguna nga rason sang pag-antos.

Bisan pa mahangpan naton kon ngaa yari kita diri, yara gihapon ang mga problema. Apang mabuligan kita sang aton paghangop nga maatubang ang mga problema. Dugang pa, nagsaad ang Dios nga maabot ang tion nga dulaon niya ang pag-antos kag kamatayon.

[Diagram/​Retrato sa pahina 7]

Ginpaanggid sang Biblia ang pagkamasaligan sang mga saad sang Dios sa makatilingala nga paglibotlibot sang tubig

[Diagram]

(Para sa aktual nga format, tan-awa ang publikasyon)

Ulan

Pag-usbong

Pag-usbong

Linaw, suba

Dagat

[Retrato sa pahina 8, 9]

Ngaa makapat-od kita nga magaabot ang tion nga ang duta mangin paraiso kag mapuno sing malipayon kag mapagros nga mga tawo?

[Retrato sa pahina 9]

‘Wala na sing mas makalilipay pa sangsa gamiton ang akon kabuhi agod alagaron ang Dios.’​—Denise