Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Imo Sabat?

Ano ang Imo Sabat?

 Ano ang Imo Sabat?

Sa Diin Ini Natabo?

1. Sa diin nga lugar natabo ang pagkayab ni Jesus?

GIYA: Basaha ang Binuhatan 1:6-12.

Tipuluni ang imo sabat sa mapa.

Bukid Carmel

Bukid Gerizim

Bukid sang mga Olibo

Hebron

▪ Antes nagkayab si Jesus, ano ang ginpamangkot sang iya mga disipulo sa iya?

․․․․․

▪ Ano ang ginsiling ni Jesus nga himuon sang iya mga disipulo?

․․․․․

PARA HAMBALAN:

Paano natuman ang ginsiling sang anghel sa Binuhatan 1:11? Paano ka makapakigbahin sa hilikuton nga ginsugo ni Jesus sa iya mga sumulunod, nga narekord sa Binuhatan 1:8?

Sa Sini nga Gua

Sabta ining mga pamangkot kag isulat ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

PAHINA 4 Paano ginlaragway sang Biblia si Elias? Santiago 5:________

PAHINA 7 Sa ano nasandig ang kabuhi sang tawo? Mateo 4:________

PAHINA 19 Sin-o ang mahimo nga mas mahirop pa sangsa utod? Hulubaton 18:________

PAHINA 20 May tion para himuon ang ano? Manugwali 3:_________

Mga Laragway nga Pangitaon sang mga Kabataan

Diin mo makita ini nga mga laragway sa sini nga gua? Sa imo kaugalingon nga mga tinaga, ipaathag kon ano ining tagsa ka laragway.

Sin-o Ini nga Katigulangan ni Jesus?

Binagbinaga ang giya agod masabat ang pamangkot. Basaha ang mga teksto. Dayon, isulat ang husto nga sabat sa linya.

2. ․․․․․

GIYA: Sa tion sang akon paggahom, nasapwan ni Helcias “ang tolon-an sang kasogoan sang GINOO nga ginhatag paagi kay Moises.”

Basaha ang 2 Cronica 34:1, 14.

3. ․․․․․

GIYA: Ako ang una nga gobernador sang mga Judiyo nga nagbalik sa Israel halin sa Babilonia.

Basaha ang Hageo 1:14.

4. ․․․․․

GIYA: Isa ako ka panday.

Basaha ang Mateo 1:16; 13:55.

▪ Ang mga sabat yara sa pahina 14

 Mga Sabat sa Pahina 31

1. Sa Bukid sang mga Olibo.

▪ Ginpamangkot nila si Jesus kon san-o niya ipasag-uli ang Ginharian.

▪ Nagsiling si Jesus nga ang iya mga disipulo magapanaksi tuhoy sa iya tubtob sa ukbong sang duta.

2. Josias.​—Mateo 1:10.

3. Zorobabel.​—Mateo 1:12.

4. Jose.​—Mateo 1:16.

[Credit Line sang retrato sa pahina 31]

Center circle: Oxford Scientific/​photolibrary