yara

AYYUKA DON BAUTA TA IYALI

DUBA DUKA

Yusufu Ya Ceci Rayuka

Ku yi amfani da wannan aiki don nazarin Littafi Mai Tsarki ku karanta Farawa surori 41-​50 tare da iyalinku.

DARUSSA NA DAGA LITTAFI MAI TSARKI

DUBA DUKA

Daniyel Ya Yi Addu’a!

Ka taimaki yaranka su san amfanin yin addu’a ga Allah kullum.