yara

KA ZAMA ABOKIN JEHOBAH

DUBA DUKA

Kada Ka Gaji

Yaya kake ji idan mutane ba sa son su saurari waꞌazinmu? Ka ga abin da Kaleb da Safiya suka yi.

KA ZAMA ABOKIN JEHOBAH

DUBA DUKA

Jehobah Yana Amsa Addu’a Kuwa?

Za ka iya yin addu’a ga Jehobah don ya taimaka maka, kuma zai saurare ka.