Koma ka ga abin da ke ciki

Waƙa ta Bauta ta Kirista

Ka sauko da waƙoƙi masu daɗi na Kirista, waɗanda ake amfani da su wajen ɗaukaka Jehobah Allah da bauta masa. Akwai wadda murya ce kawai, akwai kuma wadda kaɗe-kaɗe ne kawai.

 

WAKOKIN JW

Gun Waye Zan Je?

Mu bauta wa Jehobah da aminci a dukan rayuwarmu, kuma mu saurari muryar makiyayinmu.

WAKOKIN JW

Gun Waye Zan Je?

Mu bauta wa Jehobah da aminci a dukan rayuwarmu, kuma mu saurari muryar makiyayinmu.

'Ku Rera Waka da Murna' ga Jehobah

Wakokin JW

Ku Yabi Jehobah