Koma ka ga abin da ke ciki

Mujallar Hasumiyar Tsaro da Awake!

Za ka iya sauko da mujallunmu da suka yi bayani a kan Littafi Mai Tsarki a harsuna sama da 150. Hasumiyar Tsaro tana nuna mana muhimmancin abubuwan da ke faruwa a duniya kamar yadda Littafi Mai Tsarki ya yi annabci. Tana ƙarfafa mutane da bisharar Mulkin Allah kuma tana ɗaukaka yin bangaskiya da Yesu Kristi. Awake! tana nuna yadda za mu jimre da matsaloli na yau da kullum kuma tana sa a amince da alkawarin da Mahalicci ya yi na sabuwar duniyar da za ta cika da salama da tsaro.

 

DUBA

AWAKE!

AWAKE!

AWAKE!

AWAKE!

AWAKE!

HASUMIYAR TSARO

HASUMIYAR TSARO

HASUMIYAR TSARO

HASUMIYAR TSARO

HASUMIYAR TSARO

HASUMIYAR TSARO—NA NAZARI

HASUMIYAR TSARO—NA NAZARI

HASUMIYAR TSARO—NA NAZARI

HASUMIYAR TSARO—NA NAZARI

HASUMIYAR TSARO—NA NAZARI

HASUMIYAR TSARO—NA NAZARI

HASUMIYAR TSARO—NA NAZARI

HASUMIYAR TSARO—NA NAZARI

HASUMIYAR TSARO—NA NAZARI