Iyalinka za su iya more koyo game da abubuwan da suka faru da mutane, da kuma wurare a cikin Littafi Mai Tsarki!