برنامهٔ کنگرهٔ ۲۰۲۳—‏صبور باش

جمعه

برنامهٔ روز جمعه بر اساس ۱قُرِنتیان ۱۳:‏۴ است—‏‹محبت صبور است›‏

شنبه

برنامهٔ روز شنبه بر اساس ۱تِسالونیکیان ۵:‏۱۴ است—‏‹با همه صبور باشید.‏›‏

یکشنبه

برنامهٔ روز یکشنبه بر اساس اِشَعْیا ۳۰:‏۱۸ است—‏«یَهُوَه صبورانه منتظر است که به شما لطف کند.‏»‏

اطلاعاتی برای شرکت‌کنندگان کنگره

اطلاعاتی مفید برای شرکت‌کنندگان کنگره

مطلب جالب دیگر ...

دربارهٔ ما

در کنگرهٔ ۲۰۲۴ با عنوان ‹خبر خوش را اعلام کنید!‏› حضور داشته باشید.‏

ما صمیمانه شما را دعوت می‌کنیم تا در کنگرهٔ سه روزهٔ شاهدان یَهُوَه حضور داشته باشید.‏

کنگره‌ها

دعوتی از شما به کنگرهٔ ۲۰۲۳ شاهدان یَهُوَه:‏ صبور باش

شما را صمیمانه به کنگرهٔ سه روزهٔ شاهدان یَهُوَه دعوت می‌کنیم.‏

کنگره‌ها

پیش‌پردهٔ نمایش اصلی:‏ «راه خود را به یَهُوَه بسپار»‏

ببینید که زیر سختی و فشارهای چطور می‌توانیم همچنان به یَهُوَه توکّل کنیم.‏