مراجعه به متن

دعوتی از شما به کنگرهٔ ۲۰۲۳ شاهدان یَهُوَه:‏ صبور باش

دعوتی از شما به کنگرهٔ ۲۰۲۳ شاهدان یَهُوَه:‏ صبور باش

ما بیش از هر زمانی به صبر نیاز داریم.‏ اما صبر واقعاً به چه معناست؟‏ چطور بر زندگی روزمرهٔ ما تأثیر می‌گذارد؟‏ همراه ما در کنگرهٔ ۲۰۲۳ با عنوان «صبور باش» باشید.‏