مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

یکشنبه

یکشنبه

‏«یَهُوَه صبورانه منتظر است که به شما لطف کند»‏‏—‏اِشَعْیا ۳۰:‏۱۸

صبح

بعدازظهر