به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

انیمیشن‌های تخته‌سفید

در این انیمیشن‌های کوتاه چند مشکل جوانان به تصویر کشیده شده است.‏ از تماشای آن‌ها لذّت ببرید!‏

قبل از خوردن مشروب،‏ به عواقبش فکر کن

اگر تو تحت تأثیر الکل قرار بگیری،‏ ممکن است کاری کنی یا چیزی بگویی که بعداً از آن پشیمان شوی.‏چطور می‌توانی خود را از خطرات ناشی از مصرف الکل در امان نگه داری؟‏

چطور آزادی بیشتری داشته باشم؟‏

شاید فکر کنی که والدینت باید مثل بزرگ‌ترها با تو برخورد کنند،‏ اما آنان چنین نظری ندارند.‏ چطور می‌توانی به آنان ثابت کنی که مسئولیت‌پذیر هستی؟‏

غیبت ممنوع!‏

وقتی دیگران غیبت می‌کنند،‏ می‌توانی موضوع را عوض کنی و جلوی غیبت را بگیری.‏

عشق واقعی یا عشق زودگذر؟‏

چطور می‌توان عشق واقعی را از عشق زودگذر تشخیص داد؟‏

با فشار همسالانت مقابله کن!‏

در این انیمیشن به چهار نکته اشاره شده است که به تو کمک می‌کند با فشار همسالانت مقابله کنی.‏

در شبکه‌های اجتماعی هوشیار باشید!‏

اگر در شبکه‌های اجتماعی هوشیار باشی،‏ میتوانی از ارتباط با دوستانت در اینترنت لذّت ببری.‏

دوست خوب کیست؟‏

چطور می‌توانی دوستانی خوب برای خود پیدا کنی؟‏

مبارزه با زورگو بدون زور بازو

ببین چرا برخی زورگویی می‌کنند و چگونه می‌توان با موفقیت بر آن غلبه کرد.‏