به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

انیمیشن‌های تخته‌سفید

با فشار همسالانت مقابله کن!‏

با فشار همسالانت مقابله کن!‏

چطور می‌توانی با فشار همسالانت مقابله کنی و دنباله‌رو آنان نباشی؟‏