مراجعه به متن

انیمیشن‌های تخته‌سفید

رئیس کیه؟‏ تو یا موبایلت؟‏

رئیس کیه؟‏ تو یا موبایلت؟‏

ممکن است به تبلت یا موبایلت معتاد شوی.‏ چطور می‌توانی از آن‌ها عاقلانه استفاده کنی؟‏