مراجعه به متن

انیمیشن‌های تخته‌سفید

چطور آزادی بیشتری داشته باشم؟‏

چطور آزادی بیشتری داشته باشم؟‏

اگر آزادی بیشتری می‌خواهی،‏ باید ابتدا به والدینت نشان بدهی که قابل اعتماد هستی.‏