به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

انیمیشن‌های تخته‌سفید

غیبت ممنوع!‏

غیبت ممنوع!‏

صحبت‌های ما خیلی سریع می‌تواند بار منفی بگیرد و به غیبت تبدیل شود.‏ چطور می‌توانیم جلوی آن را بگیریم؟‏