مراجعه به متن

انیمیشن تخته‌سفید

قبل از خوردن مشروب،‏ به عواقبش فکر کن

قبل از خوردن مشروب،‏ به عواقبش فکر کن

آیا حتماً باید مشروب بخوری تا به تو خوش بگذرد؟‏