Числа 20:1-29

20  През първия месец Израилевите синове, цялото им множество, стигнаха до пустинята Цин+ и народът се разположи на стан в Кадис.+ Там умря Мариам+ и там беше погребана.  И ето, нямаше вода за хората+ и те се събраха срещу Моисей и Аарон+  и започнаха да се карат+ с Моисей, като казваха: „Да бяхме умрели, когато нашите братя умряха пред Йехова!+  Защо доведохте сбора на Йехова в тази пустиня, та и ние, и товарните ни животни да умрем тук?+  Защо ни изведохте от Египет и ни доведохте на това ужасно място?+ Тук не е място за сеене, нито има смокини, лозя или нарове,+ пък и няма вода за пиене!“  Тогава Моисей и Аарон излязоха отсред сбора на Израил и като застанаха на входа на шатъра на събранието, паднаха по очи.+ И славата на Йехова се появи пред тях.+  После Йехова каза на Моисей следното:  „Вземи тоягата си+ и събери множеството, ти и брат ти Аарон, и пред очите на хората кажете на скалата да даде водата си. Така ще извадиш вода за тях от скалата и ще дадеш на хората и на товарните им животни да пият.“+  И Моисей взе тоягата, която беше пред Йехова,+ както му заповяда Бог. 10  След това Моисей и Аарон събраха израилтяните пред скалата и Моисей им каза: „Чуйте сега, бунтовници!+ Нима искате да ви извадим вода от тази скала?“+ 11  Като каза това, Моисей вдигна ръка и два пъти удари скалата с тоягата си. И започна да тече много вода, така че пиха и израилтяните, и товарните им животни.+ 12  По–късно Йехова каза на Моисей и Аарон: „Тъй като не проявихте вяра в мене и не ме осветихте+ пред очите на синовете на Израил, вие няма да въведете този народ в земята, която ще му дам.“+ 13  Това са водите на Мерива*,+ понеже синовете на Израил се караха с Йехова, а той освети себе си сред тях. 14  После Моисей изпрати пратеници от Кадис при царя на Едом да му кажат:+ „Ето какво каза твоят брат Израил:+ ‘Ти сам знаеш какви беди ни сполетяха.+ 15  И как бащите ни отидоха в Египет+ и ние живяхме в Египет много дни,+ но египтяните започнаха да постъпват зле с нас и с бащите ни.+ 16  Така че извикахме към Йехова за помощ+ и той чу гласа ни, изпрати един ангел+ и ни изведе от Египет. И ето, сега сме в Кадис, град на края на твоите предели. 17  Молим те, позволи ни да минем през твоята земя. Няма да минаваме през нивите или лозята, няма да пием от никой кладенец. Ще вървим само по царския път.+ Няма да се отклоняваме нито надясно, нито наляво,+ докато не преминем през пределите ти.’“ 18  Но Едом му отговори: „Не минавай през земята ми, за да не изляза срещу тебе с меч.“ 19  На свой ред синовете на Израил му казаха: „Ще вървим само по пътя и ако ние и товарните ни животни пием от водата ти, ще заплатим за нея.+ Искаме само да минем пеша.“+ 20  А той повтори: „Не минавай!“+ И Едом+ излезе срещу него с много хора и голяма сила. 21  Така Едом не позволи на Израил да мине през пределите му.+ Затова Израил мина встрани от него.+ 22  И Израилевите синове, цялото им множество, тръгнаха от Кадис+ и стигнаха до планината Хор.+ 23  Тогава при планината Хор, край границата на земята на едомците, Йехова каза следното на Моисей и Аарон: 24  „Аарон ще отиде при прадедите си+ и няма да влезе в земята, която ще дам на израилтяните, тъй като вие се разбунтувахте срещу заповедта ми относно водите на Мерива.+ 25  Вземи със себе си Аарон и сина му Елеазар и се изкачете на планината Хор. 26  Там свали от Аарон свещеническите му дрехи+ и облечи с тях сина му Елеазар.+ А Аарон ще отиде при прадедите си, ще умре.“+ 27  Тогава Моисей направи така, както му заповяда Йехова. И пред очите на цялото множество те се изкачиха на планината Хор. 28  Там Моисей свали от Аарон свещеническите му дрехи и облече с тях сина му Елеазар, след което Аарон умря на върха на планината.+ А Моисей и Елеазар слязоха от планината. 29  И когато цялото множество видя, че Аарон умря, целият дом на Израил оплаква Аарон трийсет дни.+

Бележки под линия

Името Мерива означава „караница, спор, свада“.