Числа 26:1-65

26  И след бедствието+ Йехова каза следното на Моисей и на Елеазар, синът на свещеника Аарон:  „Пребройте цялото множество на израилтяните от двайсет години нагоре, според родовете им, всички в Израил, които са годни за войската.“+  И Моисей и свещеникът Елеазар+ казаха на хората в моавските пустинни равнини,+ край река Йордан, при Йерихон:+  „Пребройте всички от двайсет години нагоре, както Йехова заповяда на Моисей.“+ А Израилевите синове, които излязоха от Египет, бяха:  Рувим, първородният на Израил,+ и Рувимовите синове: от Ханох+ произлезе родът на ханоховците, от Фалу+ — родът на фалуевците,  от Есрон+ — родът на есроновците, от Хармий+ — родът на хармиевците.  Това бяха родовете на рувимците и записаните бяха четирийсет и три хиляди седемстотин и трийсет души.+  А синът на Фалу беше Елиав.  Синовете на Елиав бяха Намуил, Датан и Авирон. Тези Датан+ и Авирон+ бяха видни мъже, свиквани на събранията, и те се надигнаха срещу Моисей и Аарон заедно със съмишлениците на Корей,+ които се надигнаха срещу Йехова. 10  Тогава земята отвори устата си и ги погълна.+ А Корей умря заедно със своите съмишленици, когато огънят погълна двеста и петдесетте мъже.+ Така те станаха предупредителен пример.+ 11  Но синовете на Корей не умряха.+ 12  Синовете на Симеон+ според родовете си бяха: от Намуил*+ — родът на намуиловците, от Ямин+ — родът на яминовците, от Яхин+ — родът на яхиновците, 13  от Зара* — родът на заровците, от Шаул+ — родът на шауловците. 14  Това са родовете на симеонците: двайсет и две хиляди и двеста души.+ 15  Синовете на Гад+ според родовете си бяха: от Сафон* — родът на сафоновците, от Агий — родът на агиевците, от Суний — родът на суниевците, 16  от Азений* — родът на азениевците, от Ери — родът на ериевците, 17  от Арод* — родът на ародовците, от Арилий+ — родът на арилиевците. 18  Това бяха родовете на синовете на Гад и записаните бяха четирийсет хиляди и петстотин души.+ 19  Синове на Юда+ бяха Ир+ и Онан.+ Ир и Онан обаче умряха в ханаанската земя.+ 20  Ето синовете на Юда според родовете им: от Шела+ — родът на шелаевците, от Фарес+ — родът на фаресовците, от Зара+ — родът на заровците. 21  А синовете на Фарес бяха: от Есрон+ — родът на есроновците, от Амул+ — родът на амуловците. 22  Това бяха родовете на Юда+ и записаните бяха седемдесет и шест хиляди и петстотин души.+ 23  Синовете на Исахар+ според родовете си бяха: от Тола+ — родът на толаевците, от Фува — родът на фувовците, 24  от Ясув* — родът на ясувовците, от Симрон+ — родът на симроновците. 25  Това бяха родовете на Исахар и записаните бяха шейсет и четири хиляди и триста души.+ 26  Синовете на Завулон+ според родовете си бяха: от Серед — родът на середовците, от Елон — родът на елоновците, от Ялеил+ — родът на ялеиловците. 27  Това бяха родовете на завулонците и записаните бяха шейсет хиляди и петстотин души.+ 28  Ето синовете на Йосиф+ според родовете на Манасия и Ефрем.+ 29  Синовете на Манасия+ бяха: от Махир+ — родът на махировците. А на Махир му се роди Галаад.+ От Галаад — родът на галаадовците. 30  Това бяха синовете на Галаад: от Иезер+ — родът на иезеровците, от Хелек — родът на хелековците, 31  от Асриил — родът на асрииловците, от Сихем — родът на сихемовците, 32  от Семида+ — родът на семидовците, от Хефер+ — родът на хеферовците. 33  Но синът на Хефер, Салпаад, нямаше синове, а само дъщери+ и дъщерите на Салпаад се казваха Маала, Нуа, Хогла, Мелха и Терса.+ 34  Това бяха родовете на Манасия и записаните бяха петдесет и две хиляди и седемстотин души.+ 35  Синовете на Ефрем+ според родовете си бяха: от Сутала+ — родът на суталовците, от Вехер — родът на вехеровците, от Тахан+ — родът на тахановците. 36  Ето синовете на Сутала: от Еран — родът на ерановците. 37  Това бяха родовете на синовете на Ефрем+ и записаните бяха трийсет и две хиляди и петстотин души. Това бяха синовете на Йосиф според родовете си.+ 38  Синовете на Вениамин+ според родовете си бяха: от Вела+ — родът на веловците, от Асвил+ — родът на асвиловците, от Ахирам* — родът на ахирамовците, 39  от Суфам* — родът на суфамовците, от Уфам*+ — родът на уфамовците. 40  А синовете на Вела бяха Аред и Нееман:+ от Аред — родът на аредовците, от Нееман — родът на неемановците. 41  Това бяха синовете на Вениамин+ според родовете си и записаните бяха четирийсет и пет хиляди и шестстотин души.+ 42  Синовете на Дан+ според родовете си бяха: от Суам* — родът на суамовците. Това бяха родовете на Дан+ според родовете си. 43  От рода на суамовците записаните бяха шейсет и четири хиляди и четиристотин души.+ 44  Синовете на Асир+ според родовете си бяха: от Емна+ — родът на емновците, от Есуй+ — родът на есуевците, от Верия — родът на вериевците. 45  А синовете на Верия бяха: от Хевер — родът на хеверовците, от Малхиил+ — родът на малхииловците. 46  А дъщерята на Асир се казваше Сарах.+ 47  Това бяха синовете на Асир+ според родовете си и записаните бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.+ 48  Синовете на Нефталим+ според родовете си бяха: от Ясеил+ — родът на ясеиловците, от Гуний+ — родът на гуниевците, 49  от Йесер+ — родът на йесеровците, от Силим+ — родът на силимовците. 50  Това бяха родовете на Нефталим+ според родовете си и записаните бяха четирийсет и пет хиляди и четиристотин души.+ 51  Това бяха синовете на Израил и записаните бяха шестстотин и една хиляди седемстотин и трийсет души.+ 52  След това Йехова каза на Моисей следното: 53  „Земята трябва да бъде разпределена като наследство между тях според броя на имената.+ 54  На онези, които са повече на брой, ще увеличиш дела от наследството, а на онези, които са по–малко на брой, ще намалиш дела от наследството.+ На всяко племе трябва да се даде наследство според броя на записаните. 55  Земята трябва да се разпредели чрез жребий.+ Те трябва да получат наследство според имената на племената на бащите си. 56  Разпределянето на наследството между онези, които са много, и онези, които са малко, трябва да стане чрез жребий.“ 57  Ето записаните левити+ според родовете им: от Гирсон+ — родът на гирсоновците, от Каат+ — родът на каатовците, от Мерарий+ — родът на мерариевците. 58  Ето родовете на левитите: родът на ливниевците,+ родът на хевроновците,+ родът на маалиевците,+ родът на мусиевците,+ родът на кореевците.+ И на Каат+ му се роди Амрам.+ 59  А жената на Амрам се казваше Йохаведа.+ Тя беше дъщеря на Леви и се беше родила на Леви в Египет. След време тя роди на Амрам Аарон, Моисей и сестра им Мариам.+ 60  А на Аарон му се родиха Надав, Авиуд,+ Елеазар и Итамар.+ 61  Но Надав и Авиуд умряха, защото принесоха непозволен принос* пред Йехова.+ 62  Броят на записаните левити достигна двайсет и три хиляди души, всички от мъжки пол, които бяха на възраст от един месец нагоре.+ Те не бяха записани сред синовете на Израил,+ защото не биваше да им се дава наследство сред синовете на Израил.+ 63  Това бяха записаните от Моисей и свещеника Елеазар, когато те записваха синовете на Израил в моавските пустинни равнини, край река Йордан, при Йерихон.+ 64  Но сред тях нямаше нито един от онези мъже, които бяха записани от Моисей и свещеника Аарон, когато те записваха синовете на Израил в Синайската пустиня.+ 65  Защото Йехова беше казал за тях: „Те ще умрат в пустинята!“+ Затова не беше останал нито един от тях освен Халев, синът на Йефоний, и Исус, синът на Нави.+

Бележки под линия

В Би 46:10 и Из 6:15 е Йемуил.
В Би 46:10 и Из 6:15 е Сохар.
В Би 46:16 е Сифион.
В Би 46:16 е Есвон.
В Би 46:16 е Ародий.
В Би 46:13 е Иов.
В Би 46:21 е Ехи.
В Би 46:21 е Мупим, а в 1Ле 7:12 е Суфим.
В Би 46:21 и в 1Ле 7:12 е Упим.
В Би 46:23 е Усим.
Буквално: „огън“.