Числа 24:1-25

24  Като видя, че е добре в очите на Йехова да благослови Израил, Валаам не започна както преди+ да търси зла поличба,+ а се обърна с лице към пустинята.  И когато Валаам вдигна очи и видя как Израил е разпънал шатрите си според своите племена,+ духът на Бога слезе върху него.+  И той започна своето пророческо изявление,+ като каза: „Ето думите на Валаам, синът на Веор,думите на мъжа, чиито очи са отворени,+   думите на онзи, който чува Божиите слова,+който получи видение от Всемогъщия,+докато падаше на земята с отворени очи:+   Колко прекрасни са твоите шатри, Якове, твоите жилища, о, Израиле!+   Като речни долини се простират надалече,+като градини край река,+като дърво алое*, което Йехова е посадил,като кедри край вода.+   От ведрата му постоянно тече водаи семето му е посято там, където има изобилие от вода.+Неговият цар+ ще е по–велик от Агаг,+неговото царство ще бъде възвеличено.+   Бог го извежда от Египет,той е бърз като див бик.+Ще погълне народите, своите потисници,+ще глозга костите им,+ ще ги унищожи със стрелите си.+   Той се сниши, легна като лъв,да, като лъв. И кой ще посмее да го предизвика?+Онези, които те благославят, ще бъдат благословени+и онези, които те проклинат, ще бъдат постигнати от проклятие.“+ 10  Тогава Валак пламна от гняв против Валаам и като плесна възмутено с ръце,+ каза на Валаам: „Доведох те, за да прокълнеш+ враговете ми, а ето, ти три пъти ги засипа с благословии! 11  Бързо си отивай там, откъдето си дошъл! Мислех на всяка цена да ти окажа чест,+ но ето, Йехова те лиши от тази чест.“ 12  А Валаам отговори на Валак: „Нима не казах на твоите пратеници 13  ‘Дори и Валак да ми даде къщата си, пълна със сребро и злато, няма да мога да престъпя заповедта на Йехова и да направя каквото и да било — добро или лошо — от себе си. Ще кажа всичко онова, което каже Йехова’?+ 14  И ето, сега се връщам при своя народ. Но ела, нека ти разкрия+ какво ще направи този народ с твоя народ в края на дните.“+ 15  И той започна своето пророческо изявление,+ като каза:„Ето думите на Валаам, синът на Веор,думите на мъжа, чиито очи са отворени,+ 16  думите на онзи, който чува Божиите слова,+който приема познанието, дадено от Всевишния...Валаам получи видение от Всемогъщия,+докато падаше на земята с отворени очи:+ 17  Ще го видя,+ но не сега,ще го видя, но не отблизо.От Яков ще излезе звезда,+от Израил ще се издигне жезъл.+Той ще разбие слепоочията на Моав+и черепите на всичките войнствени синове на опустошението. 18  Едом ще бъде завладян,+Сиир+ ще бъде завладян от враговете си+и Израил ще покаже своята смелост. 19  И от Яков ще излезе този, който ще покорява народите,+и той ще унищожи всички, преживели унищожението на града.“+ 20  А като видя Амалик, Валаам продължи своето пророческо изявление, като каза:+„Амалик беше пръв измежду народите,+но накрая ще загине.“+ 21  Като видя кенейците,+ той продължи своето пророческо изявление, като каза:„Жилището ти е трайно, домът ти е поставен на скала. 22  Но Каин*+ ще бъде изгорен до основи.И колко време ще мине, докато Асирия те отведе в плен?“+ 23  И той продължи своето пророческо изявление, като каза:„Каква беда! Кой ще я преживее, щом Бог я причинява?+ 24  Ще дойдат кораби от крайбрежието на Китим+и ще потискат Асирия,+ще потискат Евер.Но накрая и той ще загине.“ 25  След това Валаам тръгна по пътя си.+ И Валак също си отиде.

Бележки под линия

Виж Пс 45:8, бел. под линия.
Името Каин се отнася за племето на кенейците.