Числа 3:1-51

3  Ето това бяха потомците на Аарон и Моисей в деня, когато Йехова говори с Моисей на Синайската планина.+  Ето имената на синовете на Аарон: първородният Надав, след него Авиуд,+ Елеазар+ и Итамар.+  Това са имената на синовете на Аарон, помазаните свещеници, които получиха власт* да служат като свещеници.+  Но Надав и Авиуд умряха пред Йехова, когато принесоха непозволен принос*+ пред Йехова в Синайската пустиня. И те нямаха синове. А Елеазар+ и Итамар+ продължиха да служат като свещеници заедно с баща си Аарон.  И Йехова каза на Моисей следното:  „Доведи племето на Леви,+ за да го представиш пред свещеника Аарон, и нека то му служи.+  И нека левитите изпълняват задълженията си към него и задълженията си към всички израилтяни при шатъра на събранието, като извършват службата, свързана със светия шатър.  Нека се грижат за всички принадлежности+ на шатъра на събранието, като така изпълняват задълженията на синовете на Израил, извършвайки службата, свързана със светия шатър.+  Дай левитите на Аарон и на синовете му. Те са дадени*, дадени са на него измежду синовете на Израил.+ 10  И назначи Аарон и синовете му да извършват свещеническа служба.+ И ако някой външен човек се приближи до светилището, трябва да бъде наказан със смърт.“+ 11  И Йехова каза още на Моисей: 12  „Ето, аз вземам левитите измежду синовете на Израил вместо всички първородни,+ всички първи рожби* на израилтяните. Левитите ще бъдат мои. 13  Понеже всички първородни ми принадлежат.+ В деня, когато унищожих всички първородни в Египет,+ аз отделих за себе си като нещо свято всички първородни в Израил — и хора, и животни.+ Те ми принадлежат. Аз съм Йехова.“ 14  И Йехова продължи да говори на Моисей в Синайската пустиня,+ като каза: 15  „Запиши синовете на Леви според родовете им, според семействата им. Запиши всекиго от мъжки пол, на възраст от един месец нагоре.“+ 16  И Моисей започна да ги записва според заповедта на Йехова, точно както му беше заповядано. 17  Ето синовете на Леви+ по име: Гирсон, Каат и Мерарий.+ 18  Ето имената на синовете на Гирсон, от които произлязоха родовете им: Ливний и Семей.+ 19  А синовете на Каат,+ от които произлязоха родовете им, бяха Амрам, Исаар,+ Хеврон и Озиил. 20  А синовете на Мерарий,+ от които произлязоха родовете им, бяха Маалий+ и Мусий.+ Това са семействата на левитите според родовете им. 21  От Гирсон произлязоха родът на ливниевците+ и родът на семеевците.+ Това са родовете на гирсоновците. 22  От тях бяха записани всички от мъжки пол, на възраст от един месец нагоре,+ и записаните бяха седем хиляди и петстотин души.+ 23  Родовете на гирсоновците бяха зад светия шатър.+ Те бяха разпънали шатрите си от западната страна. 24  Предводител на дома* за гирсоновците беше Елиасаф, синът на Лаил. 25  В шатъра на събранието синовете на Гирсон+ имаха задължения, свързани с шатъра и всички негови части,+ неговите покривала+ и завесата+ за входа на шатъра на събранието, 26  завесите+ на двора, завесата+ за входа на двора, който е около шатъра, и олтара, а също и въжетата+ за неговите покривала — това бяха всички неща, свързани с тази служба. 27  От Каат произлязоха родът на амрамовците, родът на исааровците, родът на хевроновците и родът на озииловците. Това бяха родовете на каатовците.+ 28  Всички от мъжки пол, които бяха на възраст от един месец нагоре, бяха осем хиляди и шестстотин* души. Те изпълняваха свързаните със святото място задължения.+ 29  Родовете на синовете на Каат бяха разпънали шатрите си от южната страна на светия шатър.+ 30  Предводителят на дома за родовете на каатовците беше Елисафан, синът на Озиил.+ 31  Техните задължения+ бяха свързани с ковчега,+ масата,+ светилника,+ олтарите,+ принадлежностите+ на святото място, които бяха използвани в службата, и завесата за входа+ — това бяха всички неща, свързани с тази служба. 32  И предводител на предводителите на левитите беше Елеазар,+ синът на свещеника Аарон, който отговаряше за онези, които изпълняваха свързаните със святото място задължения. 33  От Мерарий произлязоха родът на маалиевците+ и родът на мусиевците.+ Това бяха родовете на Мерарий.+ 34  Всички записани от тях, от мъжки пол, на възраст от един месец нагоре, бяха шест хиляди и двеста души.+ 35  Предводителят на дома за родовете на Мерарий беше Суриил, синът на Авихаил. Те бяха разпънали шатрите си от северната страна на светия шатър.+ 36  На синовете на Мерарий беше възложено задължението да се грижат за рамките+ на шатъра, за неговите прътове,+ неговите стълбове,+ неговите поставки и за всички негови принадлежности+ — всички неща, свързани с тази служба,+ — 37  а също и за всички стълбове+ на двора, за техните поставки,+ за техните колчета и въжета. 38  А пред светия шатър, от източната страна, пред шатъра на събранието, откъм изгрева на слънцето бяха разпънали шатрите си Моисей и Аарон и неговите синове, които изпълняваха свързаните със светилището задължения+ вместо синовете на Израил. И ако някой външен човек се приближеше до шатъра, беше наказван със смърт.+ 39  Всички записани левити, които Моисей и Аарон записаха според семействата им по заповед на Йехова, всички от мъжки пол, на възраст от един месец нагоре, бяха двайсет и две хиляди души. 40  Тогава Йехова каза на Моисей: „Запиши всички първородни мъжки рожби на синовете на Израил, на възраст от един месец нагоре,+ и ги изброй по име. 41  И вземи левитите за мене — аз съм Йехова — вместо всички първородни измежду синовете на Израил,+ а също и домашните животни на левитите вместо всички първи рожби измежду домашните животни на синовете на Израил.“+ 42  И Моисей записа всички първородни измежду синовете на Израил, точно както Йехова му беше заповядал. 43  И всички записани първородни мъжки рожби, изброени по име, на възраст от един месец нагоре, бяха двайсет и две хиляди двеста седемдесет и трима души. 44  И Йехова каза още на Моисей: 45  „Вземи левитите вместо всички първородни измежду синовете на Израил, а също и домашните животни на левитите вместо техните домашни животни. Левитите ще бъдат мои.+ Аз съм Йехова. 46  А за откуп+ за онези двеста седемдесет и трима души от първородните на синовете на Израил, които са в повече от левитите,+ 47  вземи по пет сикъла за всеки един от тях.+ Вземи ги според светия сикъл*. Един сикъл съдържа двайсет гери.+ 48  И дай тези пари на Аарон и на синовете му като откуп за онези, които са в повече от левитите.“ 49  И Моисей взе парите за откупа на онези, които бяха в повече от откупната стойност на левитите. 50  Той взе парите от първородните на синовете на Израил, взе хиляда триста шейсет и пет сикъла според светия сикъл. 51  И Моисей предаде парите за откупа в ръцете на Аарон и синовете му според заповедта на Йехова, точно както Йехова беше заповядал на Моисей.

Бележки под линия

Буквално: „чиято ръка беше напълнена“. Виж Из 28:41, бел. под линия.
Буквално: „огън“.
На еврейски: „нетунѝм“, което е свързано с названието нетиними. Виж Езд 2:43.
Буквално: „всички първородни, които отварят утробата“.
Буквално: „бащиния дом“, тоест рода по бащина линия.
Или: „и триста“, според някои ръкописи на „Септуагинта“. Ако това число се прибави към посочените в 22 и 34 стих, се получава общият брой от 22 000 души, посочен в 39 стих.
Виж Из 30:13, бел. под линия.