Числа 36:1-13

36  И главите на бащините родове, които бяха от рода на синовете на Галаад, синът на Махир,+ син на Манасия, от родовете на синовете на Йосиф, дойдоха при Моисей и при предводителите, главите на родовете на израилтяните,  и казаха: „Йехова заповяда на нашия господар да разпредели чрез жребий+ земята между синовете на Израил, за да я притежават. И господарят ни получи заповед от Йехова наследството на нашия брат Салпаад да бъде дадено на неговите дъщери.+  Но ако мъже от другите племена на израилтяните ги вземат за жени, наследството им ще бъде отнето от наследството на бащите ни и ще се прибави към наследството на племето, в което те се омъжат, и така ще бъде отнето от наследството, което ще ни се падне чрез жребий.+  И когато за синовете на Израил настъпи юбилейната година*,+ наследството на тези жени ще се прибави към наследството на племето, в което са се омъжили. Така наследството им ще бъде отнето от наследството на племето на бащите ни.“  Тогава Моисей нареди следното на синовете на Израил по заповед на Йехова: „Племето на синовете на Йосиф има право.  Ето какво заповядва Йехова за дъщерите на Салпаад:+ ‘Нека се омъжат за когото искат, но трябва да се омъжат само в род от бащиното си племе.+  Наследството на синовете на Израил не бива да преминава от едно племе на друго, защото всеки от синовете на Израил трябва да бъде верен на наследството, определено за племето на неговите прадеди.  И всяка дъщеря, която се сдобие с наследство сред племената на израилтяните, трябва да се омъжи в род от бащиното си племе,+ така че всеки от синовете на Израил да задържи като своя собственост наследството на прадедите си.  Никое наследство не бива да преминава от едно племе на друго, защото всяко племе от синовете на Израил трябва да бъде вярно на наследството, определено за него.’“ 10  Дъщерите на Салпаад направиха както Йехова заповяда на Моисей.+ 11  Маала, Терса, Хогла, Мелха и Нуа, дъщерите на Салпаад,+ се омъжиха за синовете на бащините си братя. 12  Те се омъжиха в родовете на синовете на Манасия, синът на Йосиф, за да остане наследството им в племето, от което беше бащиният им род. 13  Това са заповедите+ и съдебните решения, които Йехова даде на синовете на Израил чрез Моисей в моавските пустинни равнини, край река Йордан, при Йерихон.+

Бележки под линия

Или: „юбилеят“, „годината на освобождение“.