Числа 33:1-56

33  Ето пътуванията на синовете на Израил, които излязоха от Египет+ по отряди+ под водачеството на Моисей и Аарон.+  Моисей записваше пътуванията от място на място по заповед на Йехова. Ето пътуванията от място на място:+  Синовете на Израил тръгнаха от Рамзес+ през първия месец, на петнайсетия ден от месеца.+ Веднага след Пасхата+ те тръгнаха победоносно пред очите на всички египтяни,+  докато египтяните погребваха онези, които Йехова беше унищожил измежду тях, всички първородни.+ Йехова беше изпълнил присъдата си над техните богове.+  Така синовете на Израил тръгнаха от Рамзес+ и стигнаха в Сокхот,+ където се разположиха на стан.  После тръгнаха от Сокхот и стигнаха в Етам,+ който е на края на пустинята, и там се разположиха на стан.  След това тръгнаха от Етам и завиха обратно към Пи–хахирот,+ който се намира пред Ваал–сефон,+ и се разположиха на стан пред Мигдол.+  После тръгнаха от Пи–хахирот и минаха през морето+ по посока на пустинята.+ Вървяха три дни в пустинята Етам+ и като стигнаха в Мера,+ се разположиха на стан там.  След това тръгнаха от Мера и стигнаха в Елим.+ А в Елим имаше дванайсет водни извора и седемдесет палми. И те останаха на стан там. 10  После тръгнаха от Елим и стигнаха до брега на Червено море, където се разположиха на стан. 11  И като тръгнаха от Червено море, стигнаха до пустинята Син+ и там се разположиха на стан. 12  След това тръгнаха от пустинята Син и стигнаха в Дофка, където се разположиха на стан. 13  По–късно тръгнаха от Дофка, стигнаха в Елус и се разположиха на стан там. 14  После тръгнаха от Елус и стигнаха в Рафидим,+ където се разположиха на стан. Там за хората нямаше вода за пиене. 15  След това тръгнаха от Рафидим и като стигнаха в Синайската пустиня,+ се разположиха на стан там. 16  И те тръгнаха от Синайската пустиня и стигнаха в Киврот–атаава,+ където се разположиха на стан. 17  После тръгнаха от Киврот–атаава и стигнаха в Асирот,+ където се разположиха на стан. 18  След това тръгнаха от Асирот и като стигнаха в Ритма, се разположиха на стан. 19  И тръгнаха от Ритма, стигнаха в Римон–фарес и там се разположиха на стан. 20  После тръгнаха от Римон–фарес и стигнаха в Ливна, където се разположиха на стан. 21  По–късно тръгнаха от Ливна и като стигнаха в Риса, се разположиха на стан там. 22  След това тръгнаха от Риса и стигнаха в Кеелата, където се разположиха на стан. 23  После тръгнаха от Кеелата и като стигнаха до планината Сафер, се разположиха на стан там. 24  След това те тръгнаха от планината Сафер и стигнаха в Харада, където се разположиха на стан.+ 25  После тръгнаха от Харада, стигнаха в Макилот и там се разположиха на стан. 26  И тръгнаха+ от Макилот и като стигнаха в Тахат, се разположиха на стан там. 27  След това тръгнаха от Тахат и стигнаха в Тара, където се разположиха на стан. 28  После тръгнаха от Тара, стигнаха в Митка и се разположиха на стан там. 29  По–късно тръгнаха от Митка и стигнаха в Асемона, където се разположиха на стан. 30  След това тръгнаха от Асемона и като стигнаха в Масирот, се разположиха на стан там. 31  Тогава тръгнаха от Масирот и стигнаха във Вене–якан,+ където се разположиха на стан. 32  После тръгнаха от Вене–якан, стигнаха в Хор–гадгад и там се разположиха на стан. 33  След това тръгнаха от Хор–гадгад и като стигнаха в Йотвата,+ се разположиха на стан там. 34  По–късно тръгнаха от Йотвата, стигнаха в Еврона и там се разположиха на стан. 35  Тогава тръгнаха от Еврона и стигнаха в Есион–гавер,+ където се разположиха на стан. 36  След това тръгнаха от Есион–гавер и като стигнаха в пустинята Цин,+ в Кадис, се разположиха на стан там. 37  По–късно те тръгнаха от Кадис, стигнаха до планината Хор,+ при границата на земята на едомците, и там се разположиха на стан. 38  И свещеникът Аарон се изкачи на планината Хор по заповед на Йехова и умря там през четирийсетата година от излизането на синовете на Израил от Египет, през петия месец, на първия ден от месеца.+ 39  И Аарон беше на сто двайсет и три години, когато умря на планината Хор. 40  А царят на Арад,+ ханаанецът, който живееше в Негев,+ в ханаанската земя, чу, че синовете на Израил идват. 41  По–късно те тръгнаха от планината Хор+ и стигнаха в Салмона, където се разположиха на стан. 42  След това тръгнаха от Салмона и като стигнаха във Финон, се разположиха на стан там. 43  После тръгнаха от Финон, стигнаха в Овот+ и там се разположиха на стан. 44  И тръгнаха от Овот и като стигнаха в Ийе–аварим* при границата на Моав,+ се разположиха на стан там. 45  По–късно тръгнаха от Иим и стигнаха в Девон–гад,+ където се разположиха на стан. 46  След това тръгнаха от Девон–гад, стигнаха в Алмон–дивлатаим и там се разположиха на стан. 47  После тръгнаха от Алмон–дивлатаим+ и като стигнаха до планината Аварим,+ пред Нево,+ се разположиха на стан там. 48  Накрая тръгнаха от планината Аварим и стигнаха в моавските пустинни равнини,+ край река Йордан, при Йерихон, и там се разположиха на стан. 49  Те останаха на стан край Йордан, от Вет–йесимот+ до Авел–ситим,+ в моавските пустинни равнини. 50  И в моавските пустинни равнини, край Йордан, при Йерихон,+ Йехова каза на Моисей следното: 51  „Кажи това на синовете на Израил: ‘Преминете Йордан и влезте в ханаанската земя.+ 52  И изгонете пред себе си всички жители на земята, унищожете всички техни каменни изображения,+ унищожете също и всичките им изображения от лят метал+ и разрушете всички светилища, които са издигнали.+ 53  Завладейте земята и се заселете в нея, защото ви я давам, за да я притежавате.+ 54  Чрез жребий+ разпределете земята помежду си според племената и родовете си, за да я притежавате.+ На онзи род, който е многоброен, увеличете наследството, а на онзи, който е малоброен, намалете наследството.+ Всеки ще притежава онова, което му се падне чрез жребия.+ Според племената на бащите си разпределете земята помежду си.+ 55  Ако обаче не изгоните жителите на земята пред себе си,+ онези, които ще оставите, ще бъдат като тръни в очите ви и като бодили в ребрата ви и няма да ви оставят на мира в земята, в която ще живеете.+ 56  И всичко онова, което бях замислил да направя на тях, ще сполети самите вас.’“+

Бележки под линия

Буквално: „Иим (Развалините) на Аварим“. В 45 стих е наречен съкратено Иим. Виж Чи 21:11, бел. под линия.