Числа 7:1-89

7  И Моисей завърши построяването на светия шатър+ и в същия ден го помаза+ и го освети, заедно с всичките му принадлежности, с олтара и неговите съдове. Той ги помаза и ги освети.+  Тогава предводителите на Израил,+ главите на родовете, принесоха дарове.+ Това бяха онези предводители на племената, които ръководеха записването.  Те донесоха своите дарове пред Йехова: шест покрити товарни коли и дванайсет бика, по една товарна кола за двама предводители и по един бик за всеки предводител. И ги представиха пред светия шатър.  Тогава Йехова каза на Моисей:  „Приеми ги от тях, защото те трябва да служат за извършването на службата в шатъра на събранието, и ги дай на левитите, дай на всекиго от тях в съответствие с определената му служба.“  Така че Моисей прие товарните коли и биковете и ги даде на левитите.  Две товарни коли и четири бика той даде на синовете на Гирсон в съответствие с определената им служба,+  а четири товарни коли и осем бика даде на синовете на Мерарий в съответствие с определената им служба,+ и тези неща бяха оставени под надзора на Итамар, синът на свещеника Аарон.+  Но на синовете на Каат той не даде нищо, защото на тях им беше възложена службата, свързана със светилището,+ и те носеха принадлежностите на святото място на раменете си.+ 10  Предводителите представиха своите дарове по време на тържественото откриване+ на олтара в деня на неговото помазване. И предводителите донасяха приносите си пред олтара. 11  И Йехова каза на Моисей: „Нека всеки ден по един предводител да представя своя дар за тържественото откриване на олтара.“+ 12  На първия ден представи своя дар Наасон,+ синът на Аминадав, от племето на Юда. 13  Неговият дар беше едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикъла, и една сребърна купа, тежка седемдесет сикъла, според светия сикъл*,+ пълни с фино смляно брашно, замесено с маслиново масло, като зърнен принос,+ 14  една златна чаша, тежка десет сикъла, пълна с тамян,+ 15  един млад бик, един овен, едно ненавършило година мъжко агне, като принос за изгаряне,+ 16  едно яре като принос за грях,+ 17  а за жертва на общението+ два бика, пет овена, пет козела, пет едногодишни мъжки агнета. Това беше дарът на Наасон, синът на Аминадав.+ 18  На втория ден представи своя дар предводителят на племето на Исахар — Натанаил,+ синът на Суар. 19  Той представи като дар едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикъла, и една сребърна купа, тежка седемдесет сикъла, според светия сикъл, пълни с фино смляно брашно, замесено с маслиново масло, като зърнен принос,+ 20  една златна чаша, тежка десет сикъла, пълна с тамян, 21  един млад бик, един овен, едно ненавършило година мъжко агне, като принос за изгаряне,+ 22  едно яре като принос за грях,+ 23  а за жертва на общението+ два бика, пет овена, пет козела, пет едногодишни мъжки агнета. Това беше дарът на Натанаил, синът на Суар. 24  На третия ден беше ред на предводителя на синовете на Завулон — Елиав,+ синът на Хелон. 25  Неговият дар беше едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикъла, и една сребърна купа, тежка седемдесет сикъла, според светия сикъл, пълни с фино смляно брашно, замесено с маслиново масло, като зърнен принос, 26  една златна чаша, тежка десет сикъла, пълна с тамян, 27  един млад бик, един овен, едно ненавършило година мъжко агне, като принос за изгаряне,+ 28  едно яре като принос за грях,+ 29  а за жертва на общението+ два бика, пет овена, пет козела, пет едногодишни мъжки агнета. Това беше дарът на Елиав, синът на Хелон.+ 30  На четвъртия ден беше ред на предводителя на синовете на Рувим — Елисур,+ синът на Седиур. 31  Неговият дар беше едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикъла, и една сребърна купа, тежка седемдесет сикъла, според светия сикъл, пълни с фино смляно брашно, замесено с маслиново масло, като зърнен принос,+ 32  една златна чаша, тежка десет сикъла, пълна с тамян, 33  един млад бик, един овен, едно ненавършило година мъжко агне, като принос за изгаряне,+ 34  едно яре като принос за грях,+ 35  а за жертва на общението+ два бика, пет овена, пет козела, пет едногодишни мъжки агнета. Това беше дарът на Елисур, синът на Седиур.+ 36  На петия ден беше ред на предводителя на синовете на Симеон — Селумиил,+ синът на Сурисадай. 37  Неговият дар беше едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикъла, и една сребърна купа, тежка седемдесет сикъла, според светия сикъл, пълни с фино смляно брашно, замесено с маслиново масло, като зърнен принос,+ 38  една златна чаша, тежка десет сикъла, пълна с тамян, 39  един млад бик, един овен, едно ненавършило година мъжко агне, като принос за изгаряне,+ 40  едно яре като принос за грях,+ 41  а за жертва на общението+ два бика, пет овена, пет козела, пет едногодишни мъжки агнета. Това беше дарът на Селумиил, синът на Сурисадай.+ 42  На шестия ден беше ред на предводителя на синовете на Гад — Елиасаф,+ синът на Деуил. 43  Неговият дар беше едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикъла, и една сребърна купа, тежка седемдесет сикъла, според светия сикъл, пълни с фино смляно брашно, замесено с маслиново масло, като зърнен принос,+ 44  една златна чаша, тежка десет сикъла, пълна с тамян,+ 45  един млад бик, един овен, едно ненавършило година мъжко агне, като принос за изгаряне,+ 46  едно яре като принос за грях,+ 47  а за жертва на общението+ два бика, пет овена, пет козела, пет едногодишни мъжки агнета. Това беше дарът на Елиасаф, синът на Деуил.+ 48  На седмия ден беше ред на предводителя на синовете на Ефрем — Елисама,+ синът на Амиуд. 49  Неговият дар беше едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикъла, и една сребърна купа, тежка седемдесет сикъла, според светия сикъл, пълни с фино смляно брашно, замесено с маслиново масло, като зърнен принос,+ 50  една златна чаша, тежка десет сикъла, пълна с тамян, 51  един млад бик, един овен, едно ненавършило година мъжко агне, като принос за изгаряне,+ 52  едно яре като принос за грях,+ 53  а за жертва на общението+ два бика, пет овена, пет козела, пет едногодишни мъжки агнета. Това беше дарът на Елисама, синът на Амиуд.+ 54  На осмия ден беше ред на предводителя на синовете на Манасия — Гамалиил,+ синът на Федасур. 55  Неговият дар беше едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикъла, и една сребърна купа, тежка седемдесет сикъла, според светия сикъл, пълни с фино смляно брашно, замесено с маслиново масло, като зърнен принос,+ 56  една златна чаша, тежка десет сикъла, пълна с тамян,+ 57  един млад бик, един овен, едно ненавършило година мъжко агне, като принос за изгаряне,+ 58  едно яре като принос за грях,+ 59  а за жертва на общението+ два бика, пет овена, пет козела, пет едногодишни мъжки агнета. Това беше дарът на Гамалиил, синът на Федасур.+ 60  На деветия ден беше ред на предводителя+ на синовете на Вениамин — Авидан,+ синът на Гедеония. 61  Неговият дар беше едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикъла, и една сребърна купа, тежка седемдесет сикъла, според светия сикъл, пълни с фино смляно брашно, замесено с маслиново масло, като зърнен принос,+ 62  една златна чаша, тежка десет сикъла, пълна с тамян, 63  един млад бик, един овен, едно ненавършило година мъжко агне, като принос за изгаряне,+ 64  едно яре като принос за грях,+ 65  а за жертва на общението+ два бика, пет овена, пет козела, пет едногодишни мъжки агнета. Това беше дарът на Авидан, синът на Гедеония.+ 66  На десетия ден беше ред на предводителя на синовете на Дан — Ахиезер,+ синът на Амисадай. 67  Неговият дар беше едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикъла, и една сребърна купа, тежка седемдесет сикъла, според светия сикъл, пълни с фино смляно брашно, замесено с маслиново масло, като зърнен принос,+ 68  една златна чаша, тежка десет сикъла, пълна с тамян, 69  един млад бик, един овен, едно ненавършило година мъжко агне, като принос за изгаряне,+ 70  едно яре като принос за грях,+ 71  а за жертва на общението+ два бика, пет овена, пет козела, пет едногодишни мъжки агнета. Това беше дарът на Ахиезер, синът на Амисадай.+ 72  На единайсетия ден беше ред на предводителя на синовете на Асир — Фагеил,+ синът на Охран. 73  Неговият дар беше едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикъла, и една сребърна купа, тежка седемдесет сикъла, според светия сикъл, пълни с фино смляно брашно, замесено с маслиново масло, като зърнен принос,+ 74  една златна чаша, тежка десет сикъла, пълна с тамян,+ 75  един млад бик, един овен, едно ненавършило година мъжко агне, като принос за изгаряне,+ 76  едно яре като принос за грях,+ 77  а за жертва на общението+ два бика, пет овена, пет козела, пет едногодишни мъжки агнета. Това беше дарът на Фагеил, синът на Охран.+ 78  На дванайсетия ден беше ред на предводителя на синовете на Нефталим — Ахирей,+ синът на Енан. 79  Неговият дар беше едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикъла, и една сребърна купа, тежка седемдесет сикъла, според светия сикъл, пълни с фино смляно брашно, замесено с маслиново масло, като зърнен принос,+ 80  една златна чаша, тежка десет сикъла, пълна с тамян,+ 81  един млад бик, един овен, едно ненавършило година мъжко агне, като принос за изгаряне,+ 82  едно яре като принос за грях,+ 83  а за жертва на общението+ два бика, пет овена, пет козела, пет едногодишни мъжки агнета. Това беше дарът на Ахирей, синът на Енан.+ 84  Това бяха приносите на предводителите+ на Израил за тържественото откриване на олтара+ в деня на неговото помазване: дванайсет сребърни блюда, дванайсет сребърни купи,+ дванайсет златни чаши — 85  сто и трийсет сикъла сребро за всяко сребърно блюдо и седемдесет сикъла сребро за всяка купа, като общо среброто на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикъла, според светия сикъл.+ 86  И всяка от дванайсетте златни чаши+ тежеше десет сикъла, според светия сикъл, и беше пълна с тамян, като общо златото на чашите беше сто и двайсет сикъла. 87  А животните за приноса за изгаряне+ бяха дванайсет бика, дванайсет овена, дванайсет едногодишни мъжки агнета, заедно с придружаващите ги зърнени приноси,+ и дванайсет ярета като принос за грях.+ 88  А животните за жертвата на общението+ бяха двайсет и четири бика, шейсет овена, шейсет козела, шейсет едногодишни мъжки агнета. Това бяха приносите за тържественото откриване на олтара,+ след помазването му.+ 89  И когато влизаше в шатъра на събранието, за да разговаря с Бога,+ Моисей чуваше гласа, който му говореше от мястото над капака,+ който беше върху ковчега на свидетелството, между изображенията на двамата херувими*.+ Така той разговаряше с Бога.

Бележки под линия

Виж Из 30:13, бел. под линия.
Виж Би 3:24, бел. под линия.