Числа 1:1-54

1  И Йехова каза на Моисей следните думи в Синайската пустиня*,+ в шатъра на събранието,+ на първия ден от втория месец през втората година от излизането от Египет:+  „Пребройте+ цялото множество на израилтяните според семействата им, според рода им, изброявайки ги по име, всички от мъжки пол, един по един,  от двайсет години нагоре,+ всички в Израил, които са годни за войската.+ Запишете ги, ти и Аарон, според отрядите им.  Нека с вас бъдат и други хора — по един мъж от всяко племе, който да е глава на своя род.+  Ето имената на мъжете, които ще ви помагат: от Рувим+ — Елисур,+ синът на Седиур,  от Симеон+ — Селумиил,+ синът на Сурисадай,  от Юда+ — Наасон,+ синът на Аминадав,  от Исахар+ — Натанаил,+ синът на Суар,  от Завулон+ — Елиав,+ синът на Хелон, 10  от синовете на Йосиф:+ от Ефрем+ — Елисама, синът на Амиуд, и от Манасия+ — Гамалиил, синът на Федасур, 11  от Вениамин+ — Авидан,+ синът на Гедеония, 12  от Дан+ — Ахиезер,+ синът на Амисадай, 13  от Асир+ — Фагеил,+ синът на Охран, 14  от Гад+ — Елиасаф,+ синът на Деуил,+ 15  от Нефталим+ — Ахирей,+ синът на Енан. 16  Това са тези, които са повикани измежду всички израилтяни, това са предводителите+ на племената на своите бащи. Те са предводителите на хилядите на Израил.“+ 17  И Моисей и Аарон взеха със себе си тези мъже, които бяха определени по име. 18  И събраха цялото множество на Израил на първия ден от втория месец, за да бъде записано родословието+ на израилтяните според семействата им в родовете им, като бъдат изброени по име мъжете от двайсет години нагоре,+ един по един, 19  точно както Йехова беше заповядал на Моисей. И той ги записа+ в Синайската пустиня. 20  Синовете на Рувим, първородният на Израил,+ техните потомци според семействата си в родовете си, изброени по име, един по един, всички мъже от двайсет години нагоре, всички, които са годни за войската, 21  бяха четирийсет и шест хиляди и петстотин мъже.+ Това бяха записаните от племето на Рувим. 22  Синовете на Симеон,+ техните потомци според семействата си в родовете си, записаните от тях, изброени по име, един по един, всички мъже от двайсет години нагоре, всички, които са годни за войската, 23  бяха петдесет и девет хиляди и триста мъже.+ Това бяха записаните от племето на Симеон. 24  Синовете на Гад,+ техните потомци според семействата си в родовете си, изброени по име, от двайсет години нагоре, всички, които са годни за войската, 25  бяха четирийсет и пет хиляди шестстотин и петдесет мъже.+ Това бяха записаните от племето на Гад.+ 26  Синовете на Юда,+ техните потомци според семействата си в родовете си, изброени по име, от двайсет години нагоре, всички, които са годни за войската, 27  бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин мъже.+ Това бяха записаните от племето на Юда. 28  Синовете на Исахар,+ техните потомци според семействата си в родовете си, изброени по име, от двайсет години нагоре, всички, които са годни за войската, 29  бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин мъже.+ Това бяха записаните от племето на Исахар. 30  Синовете на Завулон,+ техните потомци според семействата си в родовете си, изброени по име, от двайсет години нагоре, всички, които са годни за войската, 31  бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин мъже.+ Това бяха записаните от племето на Завулон. 32  Синовете на Йосиф: синовете на Ефрем,+ техните потомци според семействата си в родовете си, изброени по име, от двайсет години нагоре, всички, които са годни за войската, 33  бяха четирийсет хиляди и петстотин мъже.+ Това бяха записаните от племето на Ефрем.+ 34  Синовете на Манасия,+ техните потомци според семействата си в родовете си, изброени по име, от двайсет години нагоре, всички, които са годни за войската, 35  бяха трийсет и две хиляди и двеста мъже.+ Това бяха записаните от племето на Манасия. 36  Синовете на Вениамин,+ техните потомци според семействата си в родовете си, изброени по име, от двайсет години нагоре, всички, които са годни за войската, 37  бяха трийсет и пет хиляди и четиристотин мъже.+ Това бяха записаните от племето на Вениамин. 38  Синовете на Дан,+ техните потомци според семействата си в родовете си, изброени по име, от двайсет години нагоре, всички, които са годни за войската, 39  бяха шейсет и две хиляди и седемстотин мъже.+ Това бяха записаните от племето на Дан. 40  Синовете на Асир,+ техните потомци според семействата си в родовете си, изброени по име, от двайсет години нагоре, всички, които са годни за войската, 41  бяха четирийсет и една хиляди и петстотин мъже.+ Това бяха записаните от племето на Асир. 42  Синовете на Нефталим,+ техните потомци според семействата си в родовете си, изброени по име, от двайсет години нагоре, всички, които са годни за войската, 43  бяха петдесет и три хиляди и четиристотин мъже.+ Това бяха записаните от племето на Нефталим. 44  Това са онези, които бяха записани, онези, които Моисей записа заедно с Аарон и с дванайсетте мъже измежду предводителите на Израил, всеки един от които представяше рода си. 45  И всички синове на Израил, които бяха записани според рода си, от двайсет години нагоре, всички в Израил, които са годни за войската, 46  всички записани бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет мъже.+ 47  Но левитите+ не бяха записани сред тях според племето на своите бащи.+ 48  И Йехова каза следното на Моисей: 49  „Само племето на Леви недей да записваш и недей да добавяш броя на левитите към общия брой на синовете на Израил.+ 50  Назначи левитите да се грижат за шатъра на свидетелството,+ за всичките му принадлежности и за всичко, свързано с него.+ Нека те носят светия шатър и всичките му принадлежности+ и нека служат+ в него, и нека разпъват шатрите си около него.+ 51  И когато светият шатър трябва да бъде преместен, нека левитите го събират,+ а когато шатърът трябва да бъде построен отново, нека левитите го разпъват. И ако някой външен човек се приближи до него, трябва да бъде наказан със смърт.+ 52  Синовете на Израил нека разпъват шатрите си, всеки на определеното си място в стана и всеки в своята триплеменна група,+ според своя отряд. 53  А левитите нека разпъват шатрите си около шатъра на свидетелството, за да не пламва гняв+ срещу множеството на израилтяните. И левитите нека извършват необходимата служба при шатъра на свидетелството.“+ 54  И синовете на Израил направиха всичко така, както Йехова беше заповядал на Моисей. Точно така направиха.+

Бележки под линия

„В пустинята“ — на еврейски: „бемидба̀р“. На еврейски език четвъртата книга на Библията получила името си според този израз. „Септуагинта“ и „Вулгата“ наричат тази книга Числа.