Числа 14:1-45

14  Тогава цялото множество заплака с глас и израилтяните плакаха и ридаха+ през цялата нощ.  И всички синове на Израил започнаха да недоволстват против Моисей и Аарон+ и цялото множество започна да говори срещу тях: „По–добре да бяхме умрели в Египет или тук, в тази пустиня!  Защо Йехова ни води в тази земя, в която ще загинем от меч+ и жените ни и децата ни ще станат плячка?+ Нима не е по–добре да се върнем в Египет?“+  И дори си казваха един на друг: „Хайде да си изберем предводител и да се върнем в Египет!“+  Тогава Моисей и Аарон паднаха по очи+ пред цялото множество на израилтяните.  И Исус, синът на Нави,+ и Халев, синът на Йефоний,+ които бяха измежду мъжете, изпратени да съберат сведения за земята, раздраха горните си дрехи+  и казаха тези думи на цялото множество на Израил: „Земята, през която минахме, за да съберем сведения, наистина е много добра!+  И ако благоволението на Йехова е върху нас,+ той непременно ще ни въведе в тази земя — земята, в която текат мляко и мед — и ще ни я даде.+  Недейте обаче да се бунтувате срещу Йехова!+ И не се страхувайте от хората на тази земя,+ защото ще ги погълнем като хляб. Те изгубиха защитата си,+ а с нас е Йехова.+ Не се страхувайте от тях!“+ 10  Но цялото множество заговори за това те да бъдат убити с камъни.+ А славата на Йехова се появи над шатъра на събранието пред всички израилтяни.+ 11  И Йехова каза на Моисей: „Докога+ тези хора ще се отнасят с презрение към мене?+ Докога ще отказват да повярват в мене, въпреки всичките знамения, които извърших сред тях?+ 12  Ще ги поразя със смъртоносна зараза и ще ги унищожа, и ще направя от тебе народ, който ще ги превъзхожда по величие и могъщество!“+ 13  Но Моисей каза на Йехова: „Тогава египтяните, измежду които ти изведе с могъща ръка този народ, ще чуят за това+ 14  и ще кажат на жителите на тази земя, които са чули, че ти, Йехова, си сред този народ+ и че му се явяваш лице в лице,+ чули са, че ти си Йехова и че твоят облак стои над хората от този народ, и че ти ходиш пред тях в облачния стълб през деня и в огнения стълб през нощта.+ 15  Ако накажеш със смърт всички от този народ, сякаш са един човек,+ тогава няма съмнение, че народите, които са чули за твоята слава, ще кажат следното: 16  ‘Заради това че не може да въведе хората от този народ в земята, която им обеща чрез клетва, Йехова ги унищожи в пустинята.’+ 17  Затова сега те моля, Йехова, нека се прояви величието на силата ти,+ както и самият ти каза: 18  ‘Йехова не бърза да се гневи+ и е изпълнен с милост*,+ прощава прегрешения и простъпки,+ но в никакъв случай не освобождава виновния от наказание,+ понеже заради прегрешението на бащите наказва синовете до третото и четвъртото поколение.’+ 19  Моля те, прости прегрешението на този народ заради величието на своята милост, както прощаваше на този народ от Египет досега.“+ 20  Тогава Йехова каза: „Прощавам им, според думите ти.+ 21  От друга страна, както е сигурно, че аз съм жив, така е сигурно, че цялата земя ще бъде изпълнена със славата на Йехова.+ 22  Но всички онези мъже, които видяха славата ми+ и знаменията,+ които извърших в Египет и в пустинята, но въпреки това много пъти* ме подлагаха на изпитание+ и не слушаха гласа ми,+ 23  няма да видят земята, която обещах чрез клетва на бащите им. Всички, които се отнасят с презрение към мене, няма да я видят.+ 24  Що се отнася до моя служител Халев,+ понеже той прояви по–различен дух и ме следваше всеотдайно,+ то аз ще го въведа в земята, в която ходи да събира сведения, и потомците му ще я завладеят.+ 25  Тъй като амаликитците и ханаанците+ живеят в долината, утре вие ще се обърнете и ще тръгнете към пустинята по пътя, водещ към Червено море.“+ 26  И Йехова каза още на Моисей и Аарон: 27  „Докога ще продължава това зло множество да недоволства против мене?+ Аз чух изпълнените с недоволство думи на синовете на Израил, чух как хората недоволстват против мене.+ 28  Кажи им: ‘Както е сигурно, че аз съм жив — казва Йехова, — така е сигурно, че ще постъпя с вас според това, за което ви чух, че говорите!+ 29  В тази пустиня ще паднат мъртвите ви тела,+ телата на всички онези от вас, които са записани и са от двайсет години нагоре, всички онези, които недоволстваха против мене.+ 30  Вие няма да влезете в земята, за която вдигнах ръка+ и се заклех, че ще обитавам сред вас в нея, с изключение на Халев, синът на Йефоний, и Исус, синът на Нави.+ 31  Ще въведа там и вашите деца, за които казахте, че ще станат плячка,+ и те ще опознаят земята, която вие отхвърлихте.+ 32  Но мъртвите ви тела ще останат в тази пустиня.+ 33  И синовете ви ще бъдат пастири в пустинята четирийсет години+ и ще отговарят за вашата невярност*,+ докато всеки един от вас не умре в пустинята.+ 34  Според броя на дните, през които събирахте сведения за земята — четирийсет дни,+ за всеки ден по една година,+ за всеки ден по една година, — ще отговаряте за прегрешенията си четирийсет години,+ за да разберете какво значи да се отдръпна от вас.+ 35  Аз, Йехова, казах тези думи и няма съмнение, че ще постъпя така с цялото това зло множество,+ с онези, които са се обединили срещу мене: те ще умрат в тази пустиня и в нея ще ги постигне краят им!+ 36  И мъжете, които Моисей изпрати да съберат сведения за земята и които, след като се върнаха, накараха цялото множество да започне да недоволства против него, като донесоха лоши сведения относно земята,+ 37  да, мъжете, които донесоха лоши сведения относно земята, ще умрат от бедствието, изпратено от Йехова.+ 38  Но няма съмнение, че Исус, синът на Нави, и Халев, синът на Йефоний, ще останат живи, единствено те измежду всички онези мъже, които отидоха да съберат сведения за земята.’“+ 39  Когато Моисей каза тези думи на всички израилтяни, хората започнаха силно да жалеят.+ 40  Нещо повече, те станаха рано сутринта и се опитаха да се изкачат на върха на планината, като казаха: „Елате! Нека отидем на мястото, което определи Йехова, защото извършихме грях.“+ 41  Но Моисей каза: „Защо нарушавате заповедта на Йехова?+ Няма да успеете! 42  Не се опитвайте да се качите на планината, защото Йехова не е сред вас и враговете ви ще ви победят.+ 43  Защото амаликитците и ханаанците са вече там+ и ще ви победят с меч, понеже щом вие се отвърнахте от Йехова, то и Йехова вече няма да бъде с вас.“+ 44  Но те дръзко тръгнаха да се изкачват към върха на планината.+ А ковчегът на договора на Йехова, както и Моисей, не излязоха от стана.+ 45  Тогава амаликитците+ и ханаанците, които живееха на тази планина, слязоха надолу, нападнаха ги и ги разпръснаха чак до Хорма.+

Бележки под линия

Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Буквално: „тези десет пъти“.
Буквално: „за вашето блудство“. Виж Приложение № 11.