Числа 4:1-49

4  После Йехова каза на Моисей и Аарон следното:  „Нека бъдат преброени синовете на Каат+ измежду синовете на Леви, според семействата си в рода си,  от трийсет години+ нагоре до петдесет години,+ всички онези, които влизат в групата за служба,+ за да вършат работата в шатъра на събранието.  Службата на синовете на Каат в шатъра на събранието+ е свързана с онова, което е много свято:  когато станът тръгва на път, нека Аарон и синовете му да влязат и да свалят преграждащата завеса,+ и нека покрият с нея ковчега+ на свидетелството.  Нека сложат върху него покривало от тюленови кожи+ и най–отгоре нека разпрострат платно, което е изцяло в синьо, и после нека поставят прътовете+ му в гривните.  Нека покрият със синьо платно масата+ на представените хлябове и нека сложат върху него блюдата,+ чашите, дълбоките съдове+ и каните за приноса за изливане. Хлябът, който е постоянен принос,+ нека остане на масата.  Нека разпрострат върху всичко това аленочервено платно.+ Нека покрият масата с покривало от тюленови кожи+ и после нека поставят прътовете+ ѝ в гривните.  Нека вземат синьо платно и нека покрият светилника+ за осветлението и съдинките+ му, щипците+ му, пепелниците+ му и всичките съдове+ за маслиново масло, с които редовно го обслужват. 10  И нека сложат светилника и всичките му принадлежности в покривка от тюленови кожи+ и така нека го поставят върху носилка. 11  И нека разпрострат върху златния олтар+ синьо платно, нека го покрият с покривало от тюленови кожи+ и после нека поставят прътовете+ му в гривните. 12  И нека вземат всички принадлежности+ за службата, с които служат в святото място, и нека ги сложат в синьо платно и ги покрият с покривало от тюленови кожи,+ и нека ги поставят върху носилка. 13  Нека отстранят мазната пепел* от олтара+ и нека разпрострат върху него платно, боядисано в пурпурно. 14  И нека сложат върху него всичките принадлежности, с които служат край него — тавите за жарта, вилиците, лопатите и легените, — всичките принадлежности на олтара.+ И нека го покрият с покривало от тюленови кожи и после нека поставят прътовете+ му в гривните. 15  Когато станът тръгва на път, нека Аарон и синовете му довършат покриването на святото място+ и на всички принадлежности+ на святото място, и след това нека синовете на Каат да влязат и да ги отнесат,+ но да не докосват+ святото място, за да не умрат. Това са нещата в шатъра на събранието, които синовете на Каат трябва да носят.+ 16  Нека Елеазар, синът на свещеника Аарон, отговаря+ за маслиновото масло+ за осветлението, за благоуханния тамян,+ за постоянния зърнен принос+ и за маслото за помазване+ — нека отговаря за целия шатър и за всичко, което е в него, а именно за святото място и неговите принадлежности.“ 17  И Йехова каза още на Моисей и Аарон: 18  „Не допускайте племето на родовете на каатовците+ да бъде заличено измежду левитите. 19  Но за да останат те живи и да не умрат, понеже са се доближили до нещата, които са много свети,+ вие постъпете с тях така: Аарон и синовете му нека влязат и нека определят за всеки един от тях каква служба да върши и какъв товар да носи. 20  А те самите не бива да влизат и да виждат светите неща дори за миг, за да не умрат.“+ 21  После Йехова каза на Моисей следното: 22  „Нека бъдат преброени синовете на Гирсон+ според рода си, според семействата си. 23  Запиши онези от трийсет години нагоре до петдесет години,+ всички, които влизат в групата за служба, за да служат в шатъра на събранието. 24  Това е службата на родовете на гирсоновците — как да служат и какво да носят.+ 25  И те нека носят парчетата платно+ на светия шатър и шатъра на събранието,+ покривалото+ му и покривалото от тюленова кожа,+ което е върху него, завесата+ за входа на шатъра на събранието, 26  завесите+ за двора, завесата за входа+ на двора, който е около шатъра и олтара, техните въжета, всичките принадлежности за службата там и всички неща, които се използват в работата там. Нека това бъде службата им. 27  Цялата служба на гирсоновците+ — всичко, което трябва да носят, и цялата служба, която да извършват — нека бъде извършвана по заповед на Аарон и синовете му.+ Определете всичко, което са длъжни да носят. 28  Това е службата на родовете на гирсоновците+ в шатъра на събранието. Службата, която е тяхно задължение, нека бъде извършвана под надзора на Итамар,+ синът на свещеника Аарон. 29  А що се отнася до синовете на Мерарий,+ запиши ги според семействата им в рода им. 30  Запиши онези от трийсет години нагоре до петдесет години, всички, които влизат в групата за служба, за да служат в шатъра на събранието.+ 31  Ето техните задължения, нещата, които трябва да носят,+ според службата си в шатъра на събранието: рамките+ на шатъра, прътовете+ му, стълбовете+ му, поставките+ му, 32  стълбовете+ на двора наоколо, техните поставки,+ техните колчета+ и техните въжета заедно с всичките им принадлежности и всичко, свързано със службата там. Определете за всички поименно нещата, които са задължени да носят.+ 33  Това е службата на родовете на синовете на Мерарий,+ цялата им служба в шатъра на събранието под надзора на Итамар, синът на свещеника Аарон.“+ 34  И Моисей, Аарон и предводителите+ на множеството на Израил записаха каатовците+ според семействата им, според рода им, 35  от трийсет+ години нагоре до петдесет години,+ всички онези, които влизаха в групата за служба, за да служат в шатъра на събранието.+ 36  И записаните от тях според родовете си бяха две хиляди седемстотин и петдесет души.+ 37  Това са записаните+ от родовете на каатовците, които служат в шатъра на събранието, които Моисей и Аарон записаха според заповедта, която Йехова даде чрез Моисей. 38  А записаните от синовете на Гирсон+ според семействата си, според рода си, 39  от трийсет години нагоре до петдесет години, всички онези, които влизаха в групата за служба, за да служат в шатъра на събранието,+ 40  записаните от тях според семействата си, според рода си, бяха две хиляди шестстотин и трийсет души.+ 41  Това бяха записаните от родовете на синовете на Гирсон, всички, служещи в шатъра на събранието, които Моисей и Аарон записаха по заповед на Йехова.+ 42  А записаните от родовете на синовете на Мерарий според семействата си, според рода си, 43  от трийсет години нагоре до петдесет години, онези, които влизаха в групата за служба в шатъра на събранието,+ 44  записаните от тях според родовете си бяха три хиляди и двеста души.+ 45  Това бяха записаните от родовете на синовете на Мерарий, които Моисей и Аарон записаха според заповедта, дадена от Йехова чрез Моисей.+ 46  Всички записани, които Моисей, Аарон и предводителите на Израил записаха като левити според семействата им и според рода им, 47  от трийсет години нагоре до петдесет години,+ идващи да извършват тежката работа и службата по носенето на товарите в шатъра на събранието,+ 48  всички записани бяха осем хиляди петстотин и осемдесет души.+ 49  Те бяха записани от Моисей по заповед на Йехова, всеки един според службата си и според това, което носеше. Те бяха записани, точно както Йехова беше заповядал на Моисей.+

Бележки под линия

Виж Из 27:3, бел. под линия.