Числа 21:1-35

21  А когато царят на Арад,+ ханаанецът, който живееше в Негев*,+ чу, че израилтяните идват по пътя, водещ към Атарим, излезе да воюва с тях и отведе някои от тях в плен.  Тогава Израил даде обет пред Йехова, казвайки:+ „Ако предадеш този народ в ръцете ми, ще унищожа напълно неговите градове.“+  И Йехова чу думите на Израил и предаде ханаанците в ръцете му. И израилтяните унищожиха напълно и тях, и техните градове. Така че това място беше наречено Хорма*.+  Докато пътуваха от планината Хор+ по пътя, водещ към Червено море, за да заобиколят земята на едомците,+ хората се умориха* от пътуването.  И хората продължиха да говорят против Бога+ и против Моисей:+ „Защо ни изведохте от Египет, за да умрем в тази пустиня?+ Тук няма хляб и вода+ и този достоен за презрение хляб съвсем опротивя на душите ни!“+  Тогава Йехова изпрати отровни змии+ сред народа и те хапеха хората, така че много израилтяни умряха.+  Накрая хората дойдоха при Моисей и казаха: „Извършихме грях,+ като говорихме срещу Йехова и срещу тебе. Помоли се на Йехова да ни избави от змиите!“+ И Моисей се помоли за хората.+  Тогава Йехова каза на Моисей: „Направи отровна змия и я постави на един стълб, така че когато някой бъде ухапан и погледне към нея, да остане жив.“+  Моисей веднага направи змия от мед+ и я постави на стълб.+ И ако змия ухапеше някой човек, но той погледнеше+ към медната змия, оставаше жив.+ 10  След това израилтяните тръгнаха на път и стигнаха в Овот, където се разположиха на стан.+ 11  После тръгнаха от Овот и стигнаха в Ийе–аварим*, където се разположиха на стан,+ в пустинята, намираща се срещу Моав, на изток. 12  Оттам тръгнаха и стигнаха до речната долина Заред,+ където се разположиха на стан. 13  Оттам тръгнаха и стигнаха до областта на река Арнон,+ която се намира в пустинята, започваща от границата на аморейците, и там се разположиха на стан. А река Арнон е границата на Моав, разделяща моавците и аморейците. 14  Затова в книгата за войните на Йехова се казва: „Вахеб, който е в Суфа, и речните долини на Арнон. 15  Със своите притоци Арнон стига до Ар+ и продължава по границата на Моав.“ 16  Оттам израилтяните тръгнаха към Вир*.+ Това е кладенецът, за който Йехова каза на Моисей: „Събери хората, за да им дам вода.“+ 17  Тогава Израил изпя тази песен:+ „Хайде, кладенче, бликни! А вие, хора, откликнете с песен! 18  Князете изкопаха този кладенец, първенците на народа го изкопаха с тояга на предводител,+ със своите собствени тояги.“ От пустинята израилтяните отидоха в Матана. 19  От Матана отидоха в Наалиил и от Наалиил във Вамот.+ 20  А от Вамот продължиха до долината, която се намира в моавската земя,+ при възвишението Фасга,+ което се издига над Йесимон*.+ 21  Тогава Израил изпрати пратеници до аморейския цар Сихон,+ за да му кажат: 22  „Позволи ни да минем през твоята земя. Няма да минаваме през нивите или лозята. Няма да пием от никой кладенец. Ще вървим само по царския път, докато не преминем през пределите ти.“+ 23  Но Сихон не позволи на Израил да мине през пределите му,+ а вместо това събра всичките си хора и излезе срещу Израил в пустинята. И като стигна до Яса,+ започна да воюва с Израил. 24  Тогава Израил го унищожи с острието на меча+ и завладя земята му,+ от Арнон+ до Явок,+ близо до амонците. А от Язир+ започват пределите на амонците.+ 25  Така Израил завладя всички онези градове и заживя в градовете на аморейците,+ в Есевон+ и зависимите от него градове. 26  А Есевон беше градът на аморейския цар Сихон,+ който беше воювал с царя на Моав и беше завзел цялата му земя чак до Арнон.+ 27  Затова онези, които съчиняват подигравателни стихове, казваха:„Елате в Есевон!Нека градът на Сихон бъде изграден и нека основите му бъдат утвърдени! 28  Защото огън дойде от Есевон,+ пламък дойде от града на Сихон.Той погълна Ар–моав,+ погълна притежателите на арнонските възвишения. 29  Горко ти, Моаве! Ще загинеш, народе на Хамос!+Той ще превърне синовете си в бежанци и дъщерите си в пленници на аморейския цар Сихон. 30  Нека да ги нападнем със стрели.Есевон ще бъде унищожен чак до Девон,+жените ще бъдат унищожени чак до Нофа, мъжете — до Медева.“+ 31  И Израил се установи в земята на аморейците.+ 32  Тогава Моисей изпрати хора да съберат сведения за Язир.+ Така израилтяните завладяха зависимите от него градове и отнеха земята на аморейците, които живееха там.+ 33  След това те тръгнаха по пътя, водещ към Васан.+ Тогава Ог,+ царят на Васан, излезе срещу тях с всичките си хора, за да воюва с тях при Едраи.+ 34  И ето, Йехова каза на Моисей: „Не се страхувай от него,+ защото ще предам в ръцете ти и него, и хората му, и земята му.+ Постъпи с него, както постъпи с аморейския цар Сихон, който живееше в Есевон.“+ 35  И те нападнаха него, синовете му и хората му и им нанесоха голямо поражение, така че нито един от тях не остана жив.+ И израилтяните завладяха земята му.+

Бележки под линия

Или: „на юг“, тоест към южния край на Обетованата земя.
Името Хорма означава „унищожение“.
Буквално: „душата на хората се умори“.
Името Ийе–аварим означава „развалините на бродовете, развалините на граничните места (областите от другата страна)“. Смята се, че това място се е намирало близо до речната долина Заред, но точното му местоположение не е известно.
Името Вир означава „кладенец, извор“.
Или: „пустинята“.