Числа 10:1-36

10  И Йехова каза на Моисей:  „Направи си две тръби.+ Нека да бъдат изковани от сребро. И нека с тях да бъде свиквано+ цялото множество и да бъде обявявано тръгването на път.  Когато затръбят и двете едновременно, нека според тази уредба цялото множество израилтяни се събере при тебе, при входа на шатъра на събранието.+  Ако обаче затръби само едната тръба, нека според тази уредба при тебе дойдат само предводителите, които са глави на хилядите на Израил.+  Когато затръбите с променлив звук, нека да тръгват на път онези, които са разпънали шатрите си от източната страна.+  Когато за втори път затръбите с променлив звук, нека да тръгват онези, които са разпънали шатрите си от южната страна.+ И всеки път, когато трябва да тръгне една от групите, тръбенето ще е с променлив звук.  А когато затръбите,+ за да свикате сбора*, нека звукът на тръбите не е променлив.  И нека с тръбите тръбят синовете на Аарон, свещениците.+ Нека тази уредба бъде постановление за вас и за вашите потомци до безпределни времена.  И когато в своята земя тръгнете на война срещу враговете, които ви потискат,+ надайте боен призив с тръбите+ и Йехова, вашият Бог, ще си спомни за вас и ще ви спаси от враговете ви.+ 10  И когато се веселите+ и празнувате различни празници,+ а също и в началото на месеците,+ надувайте тръбите над приносите за изгаряне+ и жертвите на общението,+ които принасяте. И това ще служи като напомняне за вас пред вашия Бог. Аз съм Йехова, вашият Бог.“+ 11  И ето, през втората година, през втория месец, на двайсетия ден от месеца,+ облакът се вдигна от мястото си над шатъра+ на свидетелството. 12  Тогава синовете на Израил тръгнаха от Синайската пустиня според определения ред на тръгване+ и вървяха, докато облакът не спря в пустинята Фаран.+ 13  Това беше първият случай, когато те тръгнаха на път според заповедта на Йехова, дадена чрез Моисей.+ 14  Първа тръгна по отряди триплеменната група на стана на Юдовите синове,+ и над тяхната войска беше Наасон,+ синът на Аминадав. 15  А над войската на племето на синовете на Исахар беше Натанаил,+ синът на Суар. 16  А над войската на племето на синовете на Завулон беше Елиав, синът на Хелон.+ 17  И светият шатър беше събран+ и синовете на Гирсон+ и синовете на Мерарий+ тръгнаха на път, носейки шатъра. 18  После тръгна по отряди триплеменната група на стана на Рувим,+ и над неговата войска беше Елисур,+ синът на Седиур. 19  А над войската на племето на синовете на Симеон+ беше Селумиил,+ синът на Сурисадай. 20  А над войската на племето на синовете на Гад беше Елиасаф,+ синът на Деуил. 21  После тръгнаха каатовците, които носеха светите принадлежности на светилището.+ При тяхното пристигане шатърът вече щеше да бъде построен. 22  После тръгна по отряди триплеменната група на стана на Ефремовите синове,+ и над тяхната войска беше Елисама,+ синът на Амиуд. 23  А над войската на племето на синовете на Манасия+ беше Гамалиил,+ синът на Федасур. 24  А над войската на племето на синовете на Вениамин+ беше Авидан,+ синът на Гедеония. 25  И накрая, осигурявайки защита за отрядите на цялото множество,+ тръгна по отряди триплеменната група на стана на Дановите синове,+ и над тяхната войска беше Ахиезер,+ синът на Амисадай. 26  А над войската на племето на синовете на Асир+ беше Фагеил,+ синът на Охран. 27  А над войската на племето на синовете на Нефталим+ беше Ахирей,+ синът на Енан. 28  Това беше определеният ред, по който тръгваха на път синовете на Израил по отряди.+ 29  И Моисей каза на Ховав, синът на мадиамеца Рагуил,+ който беше тъст на Моисей: „Тръгваме на път за земята, за която Йехова каза: ‘Ще ви я дам.’+ Ела с нас и ще ти направим добро,+ защото Йехова е обещал добри неща за Израил.“+ 30  Но той му отговори: „Няма да дойда с вас, но ще се върна в страната си,+ при роднините си.“ 31  Тогава Моисей му каза: „Моля те, не ни оставяй, защото ти знаеш къде можем да разпънем шатрите си в пустинята. Бъди ни като очи! 32  И ако дойдеш с нас,+ тогава доброто, което Йехова извърши спрямо нас, ще извършим и ние спрямо тебе!“ 33  И ето, те тръгнаха от планината на Йехова+ и вървяха три дни, и през цялото това време ковчегът на договора на Йехова+ вървеше пред тях, за да им намира подходящо място за почивка.+ 34  И денем, когато тръгваха от мястото, където бяха спрели, облакът на Йехова+ стоеше над тях. 35  И когато ковчегът тръгваше, Моисей казваше: „О, Йехова, стани и нека враговете ти бъдат разпръснати!+ И нека онези, които те мразят, побягнат пред тебе!“+ 36  А когато ковчегът на договора спираше, Моисей казваше: „О, Йехова, моля те, върни се при неизброимите хиляди на Израил!“+

Бележки под линия

На еврейски: „каха̀л“. Виж Из 12:6, бел. под линия.