Числа 9:1-23

9  И Йехова говори на Моисей в Синайската пустиня през втората година от излизането от Египет, през първия месец,+ и му каза следното:  „Нека синовете на Израил приготвят пасхалната жертва+ в определеното за нея време.+  Пригответе я в определеното за нея време, на четиринайсетия ден от този месец, във времето на вечерния здрач*.+ Пригответе я според всички постановления и предписания, свързани с нея.“+  Тогава Моисей каза на синовете на Израил да приготвят пасхалната жертва.  И те приготвиха пасхалната жертва през първия месец, на четиринайсетия ден от месеца, във времето на вечерния здрач, в Синайската пустиня. Синовете на Израил направиха всичко точно така, както Йехова беше заповядал на Моисей.+  Но имаше някои мъже, които се бяха омърсили с мъртвец*+ и не можеха да приготвят пасхалната жертва на този ден. Затова на този ден те се представиха пред Моисей и Аарон.+  И тези мъже казаха: „Макар че се омърсихме с мъртвец*, защо да ни бъде отнета възможността да принесем жертвата+ на Йехова в определеното за нея време заедно с останалите синове на Израил?“  А Моисей им отговори: „Чакайте тук, за да чуя какво ще заповяда Йехова за вас.“+  Тогава Йехова каза на Моисей: 10  „Говори на синовете на Израил и им кажи следното: ‘Дори и да се случи някой мъж измежду вас или измежду вашите потомци да бъде нечист заради мъртвец*+ или да е на далечен път, той също трябва да приготви пасхалната жертва за Йехова. 11  Трябва да я приготвят през втория месец,+ на четиринайсетия ден, във времето на вечерния здрач. Трябва да я ядат заедно с безквасни питки и горчиви растения.+ 12  Не бива да оставят нищо от нея до сутринта+ и не бива да чупят нито една нейна кост.+ Трябва да я приготвят според всички постановления за пасхалната жертва.+ 13  Ако обаче някой, който е чист и не е на път, е пренебрегнал пасхалната жертва и не я е приготвил, този човек* трябва да бъде унищожен и така да бъде премахнат отсред народа си,+ защото не е принесъл жертвата на Йехова в определеното за нея време. Нека понесе вината за греха си.+ 14  Който живее сред вас като пришелец, също трябва да приготвя пасхална жертва за Йехова.+ Трябва да я приготвя според постановленията и предписанията за пасхалната жертва.+ Едно и също постановление трябва да важи за вас, както за пришелеца, така и за израилтянина по рождение.’“+ 15  И в деня, в който беше издигнат светият шатър,+ облакът покри шатъра, шатърът на свидетелството,+ а от вечерта до сутринта над шатъра имаше нещо, приличащо на огън.+ 16  И оттогава нататък беше така: облакът стоеше над него през деня, а през нощта там се появяваше подобие на огън.+ 17  И щом облакът се вдигнеше от мястото си върху шатъра, синовете на Израил тръгваха на път,+ и където спреше облакът, там синовете на Израил се разполагаха на стан.+ 18  По заповед на Йехова синовете на Израил тръгваха на път и по заповед на Йехова се разполагаха на стан.+ През цялото време, докато облакът беше над шатъра, те оставаха на стан. 19  И когато облакът оставаше по–продължително време над шатъра, синовете на Израил проявяваха послушание спрямо заповедта на Йехова да не тръгват на път.+ 20  А понякога облакът оставаше само няколко дни над шатъра. По заповед+ на Йехова те оставаха на стан, и по заповед на Йехова тръгваха на път. 21  Понякога облакът+ оставаше от вечерта до сутринта, а на сутринта се вдигаше и те тръгваха на път. Независимо от това дали беше ден, или нощ, щом облакът се вдигнеше, те също тръгваха на път.+ 22  Независимо от това дали облакът стоеше над шатъра два дни, месец или по–дълго време, синовете на Израил оставаха на стан и не тръгваха на път. Но щом облакът се вдигнеше, те веднага тръгваха на път.+ 23  По заповед на Йехова те се разполагаха на стан, и по заповед на Йехова тръгваха на път. Те проявяваха послушание спрямо Йехова,+ като изпълняваха онова, което Йехова заповядваше чрез Моисей.+

Бележки под линия

Буквално: „между двете вечери“. Виж Из 12:6, бел. под линия.
Буквално: „с човешка душа“.
Буквално: „с човешка душа“.
Буквално: „заради душа“.
Буквално: „тази душа“.