Числа 34:1-29

34  После Йехова каза на Моисей следното:  „Заповядай това на Израилевите синове: ‘Влезте в ханаанската земя.+ Това е земята, която ще получите като наследство,+ ханаанската земя според пределите ѝ.+  Южните ви земи ще се простират от пустинята Цин покрай Едом+ и южната ви граница на изток ще започва от края на Соленото море.+  Границата ви ще завива южно от възвишението Акравим,+ ще стига до Цин и ще завършва южно от Кадис–варни.+ След това ще стига до Асар–адар+ и ще продължава до Асмон.  От Асмон границата ще завива към Египетската речна долина+ и накрая ще стига до Морето*.+  Вашата западна граница+ ще бъде крайбрежието на Голямото море. Това ще бъде западната ви граница.  Ето откъде ще минава вашата северна граница: Прокарайте границата от Голямото море до планината Хор*.+  От планината Хор прокарайте границата до пределите на Емат+ и границата нека свършва при Седад.+  Границата ще продължава до Зифрон и ще свършва при Асар–енан.+ Това ще бъде северната ви граница. 10  След това прокарайте границата си на изток от Асар–енан до Шефам. 11  И нека от Шефам границата продължава до Ривла*, източно от Аин. Оттам границата ще слиза надолу и ще стига до източния бряг на езерото Хинерот*.+ 12  После границата ще слиза надолу към Йордан и ще свършва при Соленото море.+ Това ще е вашата земя+ и това ще са нейните предели.’“ 13  И Моисей заповяда следното на синовете на Израил: „Това е земята, която чрез жребий ще разпределите помежду си за своя собственост,+ точно както Йехова заповяда да бъде дадена на деветте племена и на половината племе.+ 14  Защото племето на синовете на Рувим според родовете си и племето на синовете на Гад според родовете си вече получиха своето наследство, както го получи и половината от племето на Манасия.+ 15  Двете племена и половината племе вече получиха своето наследство в източната част на областта на Йордан, откъм изгрева на слънцето, срещу Йерихон.“+ 16  И Йехова каза още на Моисей: 17  „Ето имената на мъжете, които ще разпределят земята помежду ви, за да я притежавате: свещеникът Елеазар+ и Исус, синът на Нави.+ 18  Вземете по един предводител от всяко племе за разпределянето на земята.+ 19  Ето имената на тези мъже: от племето на Юда+ нека бъде Халев, синът на Йефоний,+ 20  от племето на синовете на Симеон+ — Шемуил, синът на Амиуд, 21  от племето на Вениамин+ — Елидад, синът на Хислон, 22  от племето на синовете на Дан+ — предводителят Вукий, синът на Йогли, 23  от синовете на Йосиф,+ от племето на синовете на Манасия+ — предводителят Аниил, синът на Ефод, 24  от племето на синовете на Ефрем+ — предводителят Камуил, синът на Сафтан, 25  от племето на синовете на Завулон+ — предводителят Елисафан, синът на Фарнах, 26  от племето на синовете на Исахар+ — предводителят Фалтиил, синът на Азан, 27  от племето на синовете на Асир+ — предводителят Ахиуд, синът на Шеломи, 28  и от племето на синовете на Нефталим+ — предводителят Федаил, синът на Амиуд.“ 29  Това са мъжете, на които Йехова заповяда да разпределят наследството на израилтяните в ханаанската земя.+

Бележки под линия

Става дума за Голямото море, за Средиземно море.
Точното местоположение на тази планина не е известно. Вероятно става дума за един от по–високите върхове на Ливанската планинска верига.
Става дума за Ривла, която се намира на източната граница на ханаанската земя, а не за Ривла в областта Емат.
Това е ранното име на Галилейското езеро, което Библията нарича още и Генисаретско или Тивериадско езеро.