Числа 15:1-41

15  И Йехова каза на Моисей:  „Говори на синовете на Израил и им кажи следното: ‘Когато накрая влезете в земята, която ви давам и в която ще живеете,+  и представяте жертва, която се принася чрез огън пред Йехова,+ принос за изгаряне+ или жертва, която се принася заради по–особен обет, доброволно+ или по време на празниците, които чествате в определени дни от годината,+ за да принесете на Йехова успокоителна миризма+ от едрия и от дребния рогат добитък,  нека онзи, който представя приноса си, представи на Йехова и зърнен принос от една десета част от една ефа фино смляно брашно,+ замесено с четвърт ин маслиново масло.  Заедно с приноса за изгаряне или с жертвата на мъжко агне принеси и четвърт ин вино като принос за изливане.+  Когато принасяш овен, с него принеси и зърнен принос от две десети части от една ефа фино смляно брашно, замесено с една трета ин маслиново масло,  а също и една трета ин вино като принос за изливане, като успокоителна миризма за Йехова.  Но ако принасяш на Йехова бик като принос за изгаряне,+ жертва заради по–особен обет+ или жертва на общението,+  тогава заедно с бика принеси и зърнен принос+ от три десети части от една ефа фино смляно брашно, замесено с половин ин маслиново масло. 10  Принеси и половин ин вино като принос за изливане,+ като жертва, принесена чрез огън, успокоителна миризма за Йехова. 11  Така трябва да бъде приготвен всеки бик и всеки овен, всяко мъжко агне и всеки козел. 12  Колкото и да са на брой приносите, принесете всеки един от тях по този начин, според броя им. 13  Всеки израилтянин по рождение нека прави това, когато представя жертва, принесена чрез огън, успокоителна миризма за Йехова.+ 14  Ако сред вас има някой човек, който живее като пришелец или който вече поколения наред е сред вас, и той принася жертва чрез огън, успокоителна миризма за Йехова, нека да направи така, както правите и вие.+ 15  За вас, които сте от сбора, и за пришелеца, който живее сред вас, важи едно и също постановление.+ Нека то бъде постановление за вас и за вашите потомци до безпределни времена. Пришелецът нека бъде пред Йехова като вас.+ 16  Нека важи един и същ закон и едно и също съдебно решение за вас и за пришелеца, който живее сред вас.’“+ 17  И Йехова каза още на Моисей: 18  „Кажи на синовете на Израил тези думи: ‘Когато влезете в земята, в която ви водя,+ 19  и когато ядете от хляба на тази земя,+ давайте принос на Йехова. 20  Давайте принос от своето първо+ едро смляно брашно, направено на краваи. Принасяйте го както приноса от хармана. 21  Вие и всички ваши потомци давайте принос за Йехова от своето първо едро смляно брашно. 22  Ако извършите грешка, като не постъпите според всички тези заповеди,+ които Йехова каза на Моисей, 23  според всичко, което Йехова ви заповяда чрез Моисей, което важи от деня, в който Йехова го заповяда, и ще продължава да важи и за следващите ви поколения, 24  и ако това е направено неволно и множеството не знае за него, тогава нека цялото множество да принесе един млад бик като принос за изгаряне, като успокоителна миризма за Йехова, заедно с придружаващия го зърнен принос и принос за изливане според обичайния обред,+ както и едно яре като принос за грях.+ 25  И свещеникът нека извърши обред за изкупление+ за цялото множество на израилтяните и ще им бъде простено, защото е станало неволно,+ а те, от своя страна, са донесли като принос жертва, която се принася чрез огън за Йехова, и принос за грях пред Йехова заради своята грешка. 26  Така нека бъде простено+ на цялото множество на израилтяните и на пришелеца, който живее сред тях, защото целият народ е сгрешил неволно. 27  В случай че някой* сгреши неволно,+ нека принесе едно женско яре, ненавършило една година, като принос за грях.+ 28  И свещеникът нека извърши обред за изкупление за този*, който е сгрешил неволно пред Йехова, нека извърши обред за изкупление и ще му бъде простено.+ 29  Нека когато някой сгреши неволно, да важи един и същ закон за синовете на Израил и за пришелеца, който живее сред тях.+ 30  Но ако някой* — било то израилтянин по рождение, или пришелец — извърши грях умишлено,+ той хули Йехова.+ Той* трябва да бъде унищожен и така да бъде премахнат от своя народ.+ 31  Тъй като е презрял словото на Йехова+ и е нарушил неговата заповед,+ той* непременно трябва да бъде наказан със смърт.+ Нека отговаря за своето прегрешение.’“+ 32  Веднъж, когато синовете на Израил все още бяха в пустинята, един човек беше заварен да събира дърва в съботен ден*.+ 33  Тогава тези, които го завариха да събира дърва, го доведоха при Моисей и Аарон и цялото множество 34  и той беше поставен под стража,+ защото още не беше постановено ясно какво да правят с него. 35  По–късно Йехова каза на Моисей: „Този човек трябва да бъде наказан със смърт.+ Нека цялото множество го убие с камъни извън стана.“+ 36  И цялото множество го изведе извън стана и го уби с камъни, така че той умря, точно както Йехова беше заповядал на Моисей. 37  И Йехова каза на Моисей следното: 38  „Говори на синовете на Израил и им кажи да правят ресни по долния край на дрехите си и това да важи за тях и за всички техни потомци, и нека над ресните слагат син ширит.+ 39  ‘Ще имате ресни със син ширит, та всеки път, когато ги погледнете, да си спомняте всичките заповеди+ на Йехова и да ги изпълнявате, и да не следвате своите сърца и своите очи,+ които ви карат да бъдете неверни на своя Бог*.+ 40  Така ще си спомняте всичките ми заповеди и ще ги вършите, и наистина ще бъдете свети пред своя Бог.+ 41  Аз съм Йехова, вашият Бог, който ви изведе от Египет, за да бъда вашият Бог.+ Аз съм Йехова, вашият Бог!’“+

Бележки под линия

Буквално: „някоя душа“.
Буквално: „душата“.
Буквално: „някоя душа“.
Буквално: „Тази душа“.
Буквално: „тази душа“.
Виж Из 16:23, бел. под линия.
Буквално: „да вършите блудство“. Виж Приложение № 11.