Числа 31:1-54

31  После Йехова каза следното на Моисей:  „Отмъсти+ на мадиамците+ заради синовете на Израил. След това ще отидеш при прадедите си.“+  И Моисей каза на хората следното: „Въоръжете мъже за войската, за да нанесат върху Мадиам възмездието на Йехова.+  Отделете за войската по хиляда мъже от всяко племе на Израил.“  Така измежду хилядите+ на Израил бяха избрани по хиляда мъже от всяко племе — общо дванайсет хиляди мъже, въоръжени за битка.+  И Моисей ги изпрати на война, по хиляда от всяко племе, и изпрати с войската сина на свещеника Елеазар, Финеес,+ под чието разпореждане бяха свещените принадлежности и призивните тръби.+  И израилтяните воюваха срещу Мадиам, точно както Йехова беше заповядал на Моисей, и убиха всички мъже.+  Сред убитите бяха и мадиамските царе Еви, Рекем, Сур, Ор и Рева, петимата царе на Мадиам.+ Убиха с меч и Валаам,+ синът на Веор.  А жените и децата на Мадиам израилтяните отведоха в плен,+ взеха също и всичките им домашни животни, целия им добитък и всичко, каквото имаха. 10  И опожариха всичките им градове, в които те се бяха установили, и всичките им оградени станове.+ 11  И взеха със себе си цялата плячка+ и всичко, което бяха придобили — и хора, и домашни животни. 12  И дойдоха при Моисей, при свещеника Елеазар и при цялото множество на израилтяните, като доведоха пленниците и придобитото и донесоха плячката пред стана в моавските пустинни равнини,+ край река Йордан, при Йерихон. 13  И Моисей, свещеникът Елеазар и всичките предводители на множеството излязоха да ги посрещнат извън стана. 14  И Моисей се разгневи на военачалниците,+ предводителите на хиляда души и предводителите на сто души, които се връщаха от военния поход, 15  и им каза: „Нима запазихте живота на всички жени?+ 16  Та нали именно те, слушайки думите на Валаам, подмамиха синовете на Израил да бъдат неверни+ на Йехова при Фегор,+ така че народът на Йехова беше връхлетян от онова бедствие!+ 17  Затова сега убийте всички момчета и всяка жена, която е лягала с мъж.+ 18  Но оставете за себе си всички момичета, които не са лягали с мъж.+ 19  А вие останете извън стана седем дни. Всеки измежду вас, който е убил душа,+ и всеки, който е докоснал някой убит,+ трябва да се очисти+ на третия ден и на седмия ден — това важи за вас и за пленниците ви. 20  И очистете всяка дреха и всичко, направено от кожа или от козя вълна, или от дърво.“+ 21  Тогава свещеникът Елеазар каза на върналите се от битката воини: „Ето постановлението от закона, който Йехова нареди на Моисей: 22  ‘Златото, среброто, медта, желязото, калая и оловото, 23  всяко нещо, което устоява на огън,+ трябва да прекарате през огън и ще бъде чисто. Но трябва да бъде очистено и с водата за очистване.+ А всяко нещо, което не устоява на огън, трябва да очистите с водата.+ 24  И на седмия ден изперете дрехите си и ще бъдете чисти. След това можете да влезете в стана.’“+ 25  И Йехова каза тези думи на Моисей: 26  „Пребройте придобитото, пленените хора и домашните животни, ти, свещеникът Елеазар и главите на родовете на израилтяните. 27  Раздели плячката на две между онези, които участваха в битката и във военния поход, и всички останали от множеството.+ 28  И като данък+ за Йехова отдели от придобитото от воините, които отидоха на поход, по една душа на всеки петстотин — от хората, от стадата говеда, от магаретата и от стадата овце и кози. 29  Вземете това от тяхната половина и го дайте на свещеника Елеазар като принос за Йехова.+ 30  А от половината на синовете на Израил вземи по една душа на всеки петдесет — от хората, от стадата говеда, от магаретата и от стадата овце и кози, от всички домашни животни — и ги дай на левитите,+ чието задължение е да се грижат за шатъра на Йехова.“+ 31  И Моисей и свещеникът Елеазар направиха както Йехова заповяда на Моисей. 32  А придобитото, останалото от плячката, която воините бяха донесли от похода, беше шестстотин седемдесет и пет хиляди овце и кози, 33  седемдесет хиляди говеда 34  и шейсет и една хиляди магарета. 35  А човешките души,+ жените, които още не бяха лягали с мъж,+ бяха общо трийсет и две хиляди души. 36  Половината, която беше делът на мъжете, участвали във военния поход, беше триста трийсет и седем хиляди и петстотин овце и кози. 37  А данъкът+ за Йехова, отделен измежду овцете и козите, беше шестстотин седемдесет и пет овце и кози. 38  А говедата бяха трийсет и шест хиляди и данъкът от тях, отделен за Йехова, беше седемдесет и две говеда. 39  Магаретата бяха трийсет хиляди и петстотин и данъкът от тях, отделен за Йехова, беше шейсет и едно магарета. 40  А човешките души бяха шестнайсет хиляди и данъкът от тях, отделен за Йехова, беше трийсет и две души. 41  Тогава Моисей даде на свещеника Елеазар данъка като принос за Йехова,+ точно както Йехова беше заповядал на Моисей.+ 42  А половината, която принадлежеше на синовете на Израил и която остана, след като Моисей даде половината, принадлежаща на воините, 43  половината, която принадлежеше на множеството израилтяни, беше триста трийсет и седем хиляди и петстотин овце и кози, 44  трийсет и шест хиляди говеда, 45  трийсет хиляди и петстотин магарета 46  и шестнайсет хиляди човешки души. 47  Тогава от половината, която принадлежеше на синовете на Израил, Моисей взе по една душа от всеки петдесет, от хората и от домашните животни, и ги даде на левитите,+ чието задължение+ е да се грижат за шатъра на Йехова, точно както Йехова беше заповядал на Моисей. 48  И военачалниците+ — предводителите на хиляда души и предводителите на сто души+ — се приближиха до Моисей 49  и му казаха: „Господарю, преброихме воините, които са под наше разпореждане, и нито един от тях не липсва.+ 50  Затова позволи на всеки един от нас да представи като принос за Йехова+ онова, което е придобил: предмети от злато, верижки за глезени, гривни, пръстени–печати,+ обици и женски накити,+ за да се извърши за нашите души обредът за изкупление пред Йехова.“ 51  И Моисей и свещеникът Елеазар приеха златото от тях,+ всичките накити. 52  И цялото злато на приноса, който те представиха пред Йехова, беше шестнайсет хиляди седемстотин и петдесет сикъла, това беше приносът на предводителите на хиляда души и предводителите на сто души. 53  И всеки от воините получи дял от плячката.+ 54  Така Моисей и свещеникът Елеазар приеха златото от предводителите на хиляда души и предводителите на сто души и го занесоха в шатъра на събранието, за да служи като напомняне+ за синовете на Израил пред Йехова.

Бележки под линия