Прескочи към материала

В какъв смисъл Исус е наш Спасител?

В какъв смисъл Исус е наш Спасител?

Отговорът на Библията

Исус спасил верните хора, давайки живота си като изкупителна жертва. (Матей 20:28) Затова Библията го нарича „Спасителя на света“. (1 Йоан 4:14) Тя също казва: „Чрез никого другиго няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на хората, чрез което да се спасим.“ (Деяния 4:12)

Исус „изпитал смърт за всеки“, който вярва в него. (Евреи 2:9; Йоан 3:16) След това „Бог го възкресил от мъртвите“ и той се върнал в небето като духовно създание. (Деяния 3:15) Оттам Исус „може да даде пълно спасение на онези, които се обръщат към Бога чрез него, защото живее вечно и може да се застъпва за тях“. (Евреи 7:25)

Защо има нужда Исус да се застъпва за нас?

Всички сме грешни. (Римляни 3:23) Грехът е като преграда между нас и Бога и в крайна сметка води до смърт. (Римляни 6:23) Но Исус е „помощник“ на онези, които вярват в изкупителната му жертва. (1 Йоан 2:1) Той се застъпва за тях, като моли Бога да чуе молитвите им и да им прости греховете въз основа на тази жертва. (Матей 1:21; Римляни 8:34) Бог отговаря на Исусовите молби, защото са в хармония с волята Му. Той изпратил Исус на земята, „за да бъде спасен светът чрез него“. (Йоан 3:17)

Достатъчно ли е просто да вярваме в Исус, за да бъдем спасени?

Не. Макар че трябва да вярваме в Исус, за да получим спасение, е нужно нещо повече. (Деяния 16:30, 31) Библията казва: „Както тялото без дух е мъртво, така и вярата без дела е мъртва.“ (Яков 2:26) За да бъдем спасени, трябва:

  • да опознаем Исус и неговия Баща, Йехова. (Йоан 17:3)

  • да изградим вяра в тях. (Йоан 12:44; 14:1)

  • да показваме вярата си, като се подчиняваме на заповедите им. (Лука 6:46; 1 Йоан 2:17) Исус учил, че не всеки, който му казва „Господарю“, ще се спаси, а само този, който „върши волята на [неговия] Баща, който е на небесата“. (Матей 7:21)

  • да продължаваме да проявяваме вяра въпреки трудностите. Исус ясно го показал с думите: „Който издържи до края, той ще бъде спасен.“ (Матей 24:13)