Прескочи към материала

ОБЯСНЕНИЕ НА БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

Йоан 3:16 | „Защото Бог толкова възлюби света“

Йоан 3:16 | „Защото Бог толкова възлюби света“

 „Защото Бог толкова обикна света, че даде своя единороден Син, та всеки, който вярва в него, да не бъде унищожен, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16, „Превод на новия свят“)

 „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.)

Значението на Йоан 3:16

 Бог ни обича и иска да живеем вечно. Затова изпратил Сина си, Исус Христос, на земята. Докато бил тук, Исус постигнал много. Той помогнал на последователите си да опознаят неговия Бог и Баща. (1 Петър 1:3) Освен това дал живота си за човечеството. За да придобием вечен живот, трябва да вярваме в Исус.

 Силата на Божията любов е видна от думите „Даде своя единороден Син“ a. Исус е специален Син на Бога. В какъв смисъл? Само той бил създаден директно от Бога. (Колосяни 1:17) Исус е „първородният измежду цялото творение“. (Колосяни 1:15) Всички други създания, включително и останалите ангели, са започнали да съществуват чрез него. Но Йехова b Бог бил готов да изпрати своя скъп Син на земята „да служи на другите и да даде живота си като откуп в замяна на мнозина“. (Матей 20:28) Исус страдал и умрял, за да ни освободи от греха и смъртта, които сме наследили от първия човек Адам. (Римляни 5:8, 12)

 Да вярваме в Исус, не означава просто да вярваме в съществуването му или да признаваме това, което е направил за нас. Трябва да докажем вярата си, като сме му послушни и следваме стъпките му. (Матей 7:24-27; 1 Петър 2:21) В Библията се казва: „Който вярва в Сина, има вечен живот, а който не е послушен на Сина, няма да види живот.“ (Йоан 3:36)

Контекстът на Йоан 3:16

 Исус казал тези думи в разговор с юдейски религиозен водач на име Никодим. (Йоан 3:1, 2) В този разговор той разкрил подробности за Царството на Бога c и какво означава да бъдеш „роден отново“. (Йоан 3:3) Исус предсказал също как ще умре: „Човешкият син трябва да бъде издигнат [провесен на стълб], та всеки, който вярва в него, да има вечен живот.“ (Йоан 3:14, 15) След това подчертал, че хората имат възможността да живеят вечно, благодарение на голямата любов на Бога. Накрая Исус обяснил, че за да получим този живот, трябва да проявяваме вяра и да вършим дела, угодни на Бога. (Йоан 3:17-21)

a Гръцката дума, преведена като „единороден“, е „моногенес“ и означава „един-единствен, единствен по рода си, уникален“. (A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, стр. 658)

b Йехова е личното име на Бога. (Псалм 83:18)

c Царството на Бога, наречено също „небесното царство“, е управление в небето. (Матей 10:7; Откровение 11:15) За негов Цар Бог е поставил Христос. Това Царство ще изпълни Божието намерение за земята. (Даниил 2:44; Матей 6:10) За повече информация виж статията „Какво представлява Божието Царство?“.