Римляни 3:1-31

3  Тогава какво е превъзходството на юдеите?+ Или каква е ползата от обрязването?+  Голяма във всяко отношение. Най–вече защото на тях бяха поверени свещените думи на Бога.+  Тогава какво? Дали ако някои не вярваха,+ тяхното неверие може да лиши от сила+ верността+ на Бога?  В никакъв случай! Но нека Бог бъде признат за верен на истината,+ дори и всеки човек да се окаже лъжец,+ както е записано: „За да си праведен, когато говориш, и да победиш, когато те съдят.“+  Ако обаче нашата неправедност изтъква Божията праведност,+ тогава какво да кажем? Нима Бог е несправедлив,+ когато излива гнева си? (Говоря, както говорят хората.)+  В никакъв случай! Та как иначе Бог ще съди света?+  Но ако чрез моята лъжа истината на Бога+ става по–явна и това го прославя, тогава защо аз да съм осъден като грешник?+  И защо да не кажем, както лъжливо ни обвиняват+ и както някои твърдят, че казваме: „Хайде да вършим зло, за да дойде добро“?+ Присъдата+ над тези хора е справедлива.+  Тогава какво? Дали ние имаме някакво предимство?+ Съвсем не! Защото по–горе отправихме обвинението, че както юдеите, така и гърците* са под властта на греха,+ 10  както е записано: „Няма праведен човек, няма нито един,+ 11  никой няма прозрение, никой не търси Бога.+ 12  Всички се отклониха от правия път, всички до един са безполезни, никой не върши добро, нито един човек.“+ 13  „Гърлото им е отворен гроб, с езика си донасят измама.“+ „Зад устните им има змийска отрова.“+ 14  „А устата им е пълна с проклятия и горчиви думи.“+ 15  „Краката им бързат към кръвопролитие.“+ 16  „Гибел и нещастие има в пътищата им+ 17  и те не познават пътя на мира.“+ 18  „Пред очите им няма страх от Бога.“+ 19  Но ние знаем, че всичко, което Законът*+ казва, го казва на онези, които са под властта на Закона, така че всяка уста да бъде запушена+ и целият свят да подлежи+ на наказание от Бога.+ 20  Затова никой човек няма да бъде обявен за праведен+ пред него въз основа на дела според закон, но чрез закона+ идва точното познание за греха.+ 21  А сега беше изявено, че може да се постигне праведност+ пред Бога, без да се спазва законът, за което свидетелстват+ Законът+ и Пророците,+ 22  да, всички, които вярват,+ могат да постигнат праведност пред Бога чрез вяра в Исус Христос,+ защото няма разлика между тях.+ 23  Понеже всички съгрешиха+ и не достигат славата на Бога,+ 24  но е дар+ това, че благодарение на неговата незаслужена милост+ са обявени за праведни посредством освобождението чрез откупа,+ платен от Христос Исус. 25  Бог го даде като жертва за помирение+ чрез вярата в неговата кръв,+ за да покаже своята праведност, защото поради своята въздържаност+ прощаваше греховете,+ извършени в миналото. 26  Така той искаше да покаже своята праведност+ в настоящото време, за да бъде праведен и когато обявява за праведен+ онзи, който вярва в Исус. 27  Тогава къде е онова, с което да се хвалим?+ Премахнато е. Чрез кой закон?+ Чрез закона на делата ли?+ Не, чрез закона на вярата.+ 28  Защото ние приемаме, че човек е обявен за праведен чрез вяра, без делата според закона.+ 29  Дали Бог е Бог само на юдеите?+ Не е ли и на хората от другите народи?+ Да, също и на хората от другите народи,+ 30  тъй като Бог е един+ и ще обяви както обрязаните+ за праведни вследствие на вярата им, така и необрязаните+ за праведни чрез тяхната вяра. 31  Дали тогава ние отменяме закона чрез вярата си?+ В никакъв случай! Напротив, потвърждаваме закона.+

Бележки под линия

Виж Ри 1:16, бел. под линия.
Определителният член, употребен в гръцкия текст на оригинала, както и контекстът показват, че тук става дума за Закона, даден чрез Моисей. На други места, където тази дума не е написана с главна буква, според контекста тя може да се отнася за Моисеевия закон, за отделна заповед от закона, за Божия закон или за закон в най–общ смисъл.