Прескочи към материала

Вярата в Исус Христос — достатъчна ли е, за да се спасим?

Вярата в Исус Христос — достатъчна ли е, за да се спасим?

Отговорът на Библията

 Християните вярват, че Исус умрял за греховете на човечеството. (1 Петър 3:18) За да се спасим обаче, е нужно повече от това да приемем Исус за Спасителя. И демоните знаят, че той е „Божият син“, но ги очаква унищожение, а не спасение. (Лука 4:41; Юда 6)

 Какво да направя, за да бъда спасен?

  •   Трябва да вярваш, че Исус жертвал живота си за нашите грехове. (Деяния 16:30, 31; 1 Йоан 2:2) Това включва вярата, че той бил реална личност и че всичко, което пише в Библията за него, е истина.

  •   Разбери какво в действителност учи Библията. (2 Тимотей 3:15) В нея пише, че апостол Павел и Сила казали на един пазач на затвор: „Вярвай в Господаря Исус и ще бъдеш спасен!“ След това му известили „словото на Йехова *“. (Деяния 16:31, 32) Това показва, че нямало как пазачът да има истинска вяра в Исус без основно разбиране на Божието Слово. Той трябвало да има точно познание, основано на Писанието. (1 Тимотей 2:3, 4)

  •   Нужно е да се разкаеш. (Деяния 3:19) Трябва също да се разкаеш, или искрено да съжаляваш, за погрешната нагласа и поведение, които си имал преди. Разкаянието ти ще стане явно за другите, като престанеш да правиш неща, които обиждат Бога, и започнеш да вършиш „дела, подходящи за [твоето] разкаяние“. (Деяния 26:20)

  •   Покръсти се. (Матей 28:19) Исус казал, че който иска да стане негов ученик, трябва да се покръсти. Пазачът, споменат по-рано, бил покръстен. (Деяния 16:33) Подобно на това, след като апостол Петър проповядвал истината за Исус на голямо множество, онези, които приели словото му от все сърце, били покръстени. (Деяния 2:40, 41)

  •   Бъди послушен на Исусовите учения. (Евреи 5:9) Хората, които „спазват всичко“, което Исус е наредил, показват с начина си на живот, че са негови последователи. (Матей 28:20) Те стават „изпълнители на словото, а не само слушатели“. (Яков 1:22)

  •   Трябва да издържиш до края. (Марко 13:13) На Исусовите ученици им е „необходима издръжливост“, за да бъдат спасени. (Евреи 10:36) Например апостол Павел бил напълно послушен на Исусовите учения и лоялен на Бога от деня, в който станал християнин, до смъртта си. (1 Коринтяни 9:27)

 Какво е „молитвата на грешника“?

 В някои религии хората казват определени молитви, като „молитва на грешника“ и „молитва за спасение“. Онези, които отправят такива молитви, признават грешната си същност и изразяват вяра, че Исус е умрял за греховете им. Те също молят Исус да дойде в сърцето им или в живота им. Библията обаче не споменава, нито препоръчва някаква заучена молитва.

 Според някои, след като човек каже „молитвата на грешника“, може да е сигурен във вечното си спасение. Но никоя молитва сама по себе си не носи спасение. Като несъвършени хора, ние продължаваме да правим грешки. (1 Йоан 1:8) Ето защо Исус учел последователите си редовно да се молят за прошка на греховете. (Лука 11:2, 4) Освен това някои християни, които имали възможност да получат спасение, я загубили, понеже отпаднали от вярата и се отвърнали от Бога. (Евреи 6:4-6; 2 Петър 2:20, 21)

 Какъв е произходът на „молитвата на грешника“?

 Историците имат различни мнения относно произхода на „молитвата на грешника“. Някои смятат, че традицията се зародила по време на Реформацията. Според други хората започнали да използват молитвата по време на религиозните движения през XVIII и XIX век. Какъвто и да е случаят, Божието Слово не подкрепя тази практика — всъщност тя противоречи на библейските учения.

^ Йехова е името на Бога според Библията.