Йоан 12:1-50

12  И ето, шест дни преди Пасхата Исус дойде във Витания,+ където беше Лазар,+ когото Исус беше възкресил от мъртвите.  Там приготвиха за него вечеря и Лазар беше един от онези, които се бяха разположили с него край трапезата,+ а Марта+ им прислужваше.+  Тогава Мария взе една литра* благоуханно масло, много скъп чист нард,+ намаза краката на Исус и ги изтри с косите си.+ И къщата се изпълни с аромата на благоуханното масло.  Но Юда Искариот,+ един от неговите ученици, този, който щеше да го предаде, каза:  „Защо това благоуханно+ масло не беше продадено за триста динария*, за да се раздадат на бедните?“+  Но той каза това не защото беше загрижен за бедните, а защото беше крадец,+ и понеже касата+ беше в него, си присвояваше парите, пуснати там.  Тогава Исус каза: „Оставете я да постъпи според обичая, понеже това е за деня на моето погребение.+  Защото бедните+ са винаги с вас, но аз няма да съм винаги с вас.“  А едно голямо множество юдеи научиха, че той е там, и дойдоха не само заради Исус, но и да видят Лазар, когото той възкреси от мъртвите.+ 10  Тогава главните свещеници се наговориха да убият и Лазар,+ 11  понеже заради него много от юдеите идваха там и започваха да вярват в Исус.+ 12  На следващия ден голямото множество хора, които бяха дошли на празника, чуха, че Исус идва в Йерусалим, 13  и взеха палмови клонки+ и излязоха да го посрещнат. И започнаха да викат:+ „Молим те, дай му спасение!+ Благословен е този, който идва в името на Йехова,+ царят+ на Израил!“ 14  А когато намери едно младо магаре,+ Исус го възседна, точно както е записано: 15  „Не бой се, сионска дъще! Ето, твоят цар идва,+ възседнал младо магаре.“+ 16  Отначало неговите ученици не обърнаха внимание на това,+ но когато Исус беше прославен,+ си припомниха, че всичко това беше записано за него и че с него стана точно така.+ 17  И хората, които бяха с него, когато той извика Лазар+ от гробницата и го възкреси от мъртвите, не преставаха да свидетелстват за него.+ 18  Така че го посрещна и множество от хора, които бяха чули, че е извършил това знамение.+ 19  Тогава фарисеите+ си казаха един на друг: „Виждате, че не постигате нищо! Ето, целият свят тръгна след него.“+ 20  А сред онези, които бяха дошли на поклонение за празника, имаше и гърци.+ 21  И те отидоха при Филип,+ който беше от Витсаида в Галилея, и го помолиха: „Господине, искаме да видим Исус.“+ 22  Филип отиде и каза на Андрей. А след това Андрей и Филип отидоха и казаха на Исус. 23  Но Исус им отговори, казвайки: „Настъпи часът Човешкият син да бъде прославен.+ 24  Казвам ви самата истина, ако не падне на земята и не умре, житното зърно остава само едно зърно, но ако умре,+ дава много плод. 25  Който обича живота* си, ще го унищожи, а който мрази живота си+ в този свят, ще го запази за вечен живот.+ 26  Който иска да ми служи, нека ме следва, и където съм аз, там ще е и моят служител.+ Който ми служи, ще получи почит от Бащата.+ 27  Сега душата ми е обезпокоена+ и какво да кажа? Татко, избави ме от този час.+ Но аз дойдох именно за този час. 28  Татко, прослави името си.“ Тогава от небето дойде глас:+ „Аз го прославих и пак ще го прославя.“+ 29  И някои от хората, които стояха там и чуха това, казаха, че е ударил гръм. Други казаха: „Ангел му говореше.“ 30  Тогава Исус каза: „Не заради мене се чу този глас, а заради вас.+ 31  Сега този свят е подложен на съд, сега владетелят на този свят+ ще бъде изгонен.+ 32  Но когато аз бъда издигнат+ над земята, ще привлека към себе си всякакви хора.“+ 33  Всъщност той каза това, за да покаже каква смърт го очаква.+ 34  Затова хората го попитаха: „От Закона чухме, че Христос остава вечно,+ тогава защо казваш, че Човешкият син трябва да бъде издигнат от земята?+ Кой тогава е Човешкият син?“+ 35  А Исус им отговори: „Светлината ще бъде сред вас още малко време. Ходете, докато имате светлина, така че тъмнината+ да не ви завладее. Който ходи в тъмнина, не знае къде отива.+ 36  Докато имате светлината, вярвайте в светлината, за да станете синове на светлината.“+ След като каза това, Исус си тръгна и се скри от тях. 37  И макар че беше извършил толкова много знамения пред тях, те не повярваха в него, 38  за да се изпълнят думите на пророк Исаия: „Йехова, кой е повярвал в онова, което сме чули?+ И на кого е била разкрита ръката на Йехова?“+ 39  А те не можеха да повярват, защото както още беше казал Исаия: 40  „Той направи очите им слепи и сърцата им каменни,+ за да не виждат с очите си и да не разбират със сърцата си, да не би да се обърнат и аз да ги излекувам.“+ 41  Исаия каза тези неща, защото видя славата+ му и говореше за него. 42  И все пак много от по–видните мъже повярваха в него,+ но заради фарисеите не го признаваха открито, за да не бъдат отлъчени от синагогата,+ 43  защото повече обичаха славата от хората, отколкото славата от Бога.+ 44  А Исус извика: „Който вярва в мене, вярва не само в мене, но и в онзи, който ме е изпратил,+ 45  и който вижда мене, вижда и онзи, който ме е изпратил.+ 46  Аз дойдох като светлина в света,+ така че никой, който вярва в мене, да не остане в тъмнината.+ 47  Но ако някой чуе моите думи и не ги спазва, не го съдя, защото дойдох не да съдя света,+ а да спася света.+ 48  Има кой да съди онзи, който ме отхвърля и не приема думите ми. Словото,+ което изговорих, ще го съди в последния ден, 49  защото не говорих от себе си, но Бащата, който ме изпрати, ми даде заповед какво да казвам и какво да говоря.+ 50  И аз знам, че неговата заповед означава вечен живот.+ Затова каквото говоря, го говоря точно така, както ми го каза Бащата.“+

Бележки под линия

Виж Йоа 19:39, бел. под линия.
Виж Мт 20:2, бел. под линия.
Буквално: „душата“.